Att presentera kulturhusbygge, köp av crosshall och ett skrämsellöfte i en ickefråga om att bygga nytt vårdcentrum i Tierp är Socialdemokraternas taktik för att behålla makten i Tierps kommun. Denna typ av valtaktik fungerade 1974 men inte i dag 45 år senare.

Det moderna samhället efterfrågar öppenhet, delaktighet och transparenta beslutsprocesser.

Ett ledarskap byggt på ”starke man” är omodernt sedan länge. Ändå väljer Socialdemokraterna den vägen när det är dags att säkra makten.

Det är en farlig väg att gå ur demokratiskt perspektiv. Ett toppstyrt och slutet beslutsfattande utan insyn och möjlighet till påverkan och delaktighet sänker förtroendet för demokratin. I ett samhälle präglat av en känsla av att inte bli lyssnad på och att bli styrd in i systemet byggs förakt upp mot demokratin. I stället för att se hur saker kan göras bättre tillsammans blir fokus på att se om sitt eget hus och slåss för det egna livsutrymmet. En skrämmande samhällsutveckling. Tierps kommun behöver nytt ledarskap.

Socialdemokraterna i Tierps kommun har fastnat i en annan tid.

De har styrt med fast hand sedan kommunsammanslagningen 1974 med samma man i toppen de senaste 26 åren. Samhället har förändrats, de ekonomiska systemen har förändrats, arbetsmarknaden har förändrats, till och med klimatet har förändrats – men inte Socialdemokraterna. Det som tidigare var avgörande för väljarna, en ledare som tog för sig av makten och fattade egna tunga beslut och vars framgång mättes i antal genomförda byggen, är i dag helt fel. Lösningen på dagens stora utmaningar är öppenhet och delaktighet för att komma fram till de prioriteringar som kan och måste göras.

Kommunen går just nu back med närmare 40 miljoner kronor jämfört med budget.

Det fattas pengar. Förskolans personal knäar under pressen, lokalerna är för små eller saknas, alternativt är tillfälliga och mindre bra. Dessutom finns det inte tillräckligt med personal. Sjukskrivningstalen är höga. Vikarier saknas. En ond cirkel. Ett problem politiken måste prioritera att lösa, inte bara för att få en budget i balans utan framförallt för våra barn och medarbetares skull. Situationen är ohållbar. I detta läge behövs åtgärder. Ökar antalet barn måste mer resurser sättas till i någorlunda proportionalitet. Givetvis kan saker och ting effektiviseras men det går inte att glömma bort en förskola i budgeten och sedan när felet upptäcks vägra att ombudgetera för att kostnadstäckning ska finnas, det blir ju ytterligare ett sparkrav om budgeten inte förändras.

Socialdemokraternas lösning på den ekonomiskt kärva situationen är då att köpa en crosshall och starta bygget av ett kulturhus. Investeringar som troligtvis sammantaget når 60 miljoner innan de är klara. Dessa investeringar tickar sedan miljonhyror år ut och år in. Det är felprioriterat och det finns inte pengar!

När kommunens starke man Bengt-Olov Eriksson ställs inför frågan om finansiering blir svaret att det kommer finnas pengar nästa år. Jaså, hur då? Lottovinst? Dolda konton? Utförsäljning? Skattehöjning?

Socialdemokraterna i Tierps kommun kortsluter demokratin. Kommunens starke man i form av kommunstyrelsens ordförande är även ordförande i kommunens två största bolag, AB Tierpsbyggen och Tierps kommunfastigheter AB. Att vara ägare och beställare samtidigt som man leder utförandet ser många som jäv men det är fullt tillåtet i juridisk mening. Om det är lämpligt att fortsätta på detta vis får väljarna avgöra i höstens val.

Att kommunen beställer ett kulturhus och en crosshall av fastighetsbolaget utan att frågan passerar kommunfullmäktige för beslut är i dagsläget fullt möjligt.

Det är ju samma person som beställer som tackar ja till beställningen. För de som styr kommunen är detta ett smidigt sätt att få saker att bli byggda utan att blanda in jobbiga och tidskrävande diskussioner med oppositionen och opinionen bland kommuninvånarna. För demokratins skull är detta förödande.

Just stora investeringsbeslut som resulterar i att kommunens verksamhet måste betala hyror år ut och år in gör att det ekonomiska utrymmet för kärnverksamheterna krymper om inte skatterna höjs. Oavsett lösning på finansiering av hyrorna är det dåliga alternativ. Den politiska diskussionen måste ske tidigare. Diskussionen och beslut i kommunfullmäktige ska vara på nivån: ska kommunen bygga ett kulturhus? Ska kommunen äga och driva ytterligare en fritidsanläggning när vi vet att de vi har, exempelvis Vendelbadet, är i stort renoveringsbehov och kommer att kosta stora summor?

”Starke man”-ledarskapet är omodernt och direkt farligt för förtroendet för demokratin.

Centerpartiet erbjuder ett ledarskap byggt på lyssnande, öppenhet och delaktighet. Kommunmedborgarna är de som bäst vet hur kommunen bör prioritera därför måste kommunens beslutsprocesser öppnas för insyn och delaktighet. En av de frågor Centerpartiet kommer att fortsätta driva är att öka antalet medborgardialoger. Fullmäktige har tagit beslut om en bra struktur för hur dialogerna ska ske och hur resultaten sedan leder fram till beslut. Problemet är att det socialdemokratiska styret sedan lagt locket på och inte valt att använda medborgardialoger för att bereda beslut. De verkar vara rädda för att tappa makt. Ett ledarskap präglat av öppenhet och delaktighet bygger på förtroende och tillit, inte på maktfullkomlighet där tunga beslut tas av en maktelit bakom stängda dörrar. Socialdemokraterna trycker ner beslut i organisationen.

För Centerpartiet är det en självklarhet att beslut i stället byggs underifrån.

Ledarskap är inte att bygga monument. Ledarskap är att driva en process där organisationen tillsammans skapar största möjliga nytta för alla med de begränsade gemensamma medel som finns att tillgå.

Om tre månader är det val, ett val som ytterst handlar om att öka tilliten till demokratin.

Sara Sjödal, oppositionsråd i Tierps kommun