I går debatterades Uppsala kommuns årsbokslut för 2010 i kommunfullmäktige. Alliansen kan summera ännu ett framgångsrikt år för Uppsala kommun och dess invånare. Trots de gångna årens internationella ekonomiska kris har Alliansen framgångsrikt hanterat ekonomin på ett ansvarsfullt och välordnat sätt.

För sjunde året redovisar kommunen ett positivt resultat. ­Resultatet 2010 ­adderas till 233 miljoner högre än budgeterat, vilket möjliggör viktiga investeringar för framtiden.

År 2010 var ett politiskt framgångsår för Alliansen. Den borgerliga majoriteten lyc­kades visa att de viktiga reformerna för valfrihet och mångfald inte blir en parentes i svensk politik. År 2010 blir emellertid också historiskt ur andra aspekter.

Uppsala klarade den tidigare konjunkturnedgången bättre än riket som helhet och utvecklingen fick under året ny fart. ­Antalet nyanmälda platser hos Arbets­förmedlingen i kommunen steg och nyföretagandet ökade kraftigt.

Hanteringen av ekonomin och vår gemensamt finansierade välfärd är svår att ifrågasätta. Oppositionens olika delar har därför slutat kritisera vår hantering av ekonomin och försöker i stället envist hitta nya problem.

Förtroendevalda, medarbetare i kommunen och alla Uppsalabor har gjort fantastiska insatser för att leda Uppsala i rätt riktning. Det är viktigt att komma ihåg att anledningen till att vi kan summera 2010 samt inleda 2011 och den här mandatperioden med goda resultat är att vi tillsammans klarat den gångna mandatperiodens ekonomiska påfrestningar. Alla våra gemensamma ansträngningar ger resultat.

Uppsala kommun redovisar ett resultat som är 233 miljoner kronor högre än budgeterat 2010. Dessutom ligger resultatet 66 miljoner kronor över prognosen. Skatteintäkterna har ökat kraftigt eftersom vi har en attraktiv arbetsmarknad med låg arbetslöshet. Verksamheterna har lyckats hålla tillbaka kostnadsutvecklingen samtidigt som de håller en mycket hög kvalitet. Genom utmanarrätt, upphandlingar och valfrihet vet nya som gamla Uppsalabor att de erbjuds en mycket hög kvalitet till ett bra pris. Uppsala är en bra kommun att leva i oavsett ålder och förutsättningar.

Också för människor bosatta utanför kommunen är Uppsala attraktivt. Turistnätterna i Uppsala ökade med hela 11 procent under året och vi blev över 3 000 nya Uppsalabor. Genom en ny översiktsplan har vi skapat övergripande förutsättningar för att ta emot nya invånare och utveckla kommunen vidare.

Tillsammans med företag och organisationer har vi bedrivit ett framgångsrikt och ansvarsfullt klimatarbete. Resandet med stadstrafikens bussar ökade med 9 procent vilket tar oss allt närmare målet att fördubbla antalet resor med kollektivtrafiken fram till år 2020.

Tack vare regeringens konjunktursatsning har vi dessutom kunnat hålla tillbaka arbetslösheten än mer än vi kunnat göra på egen hand. De fortsatta satsningarna på arbetslinjen och på att minska utanförskapet ger resultat. I slutet av 2010 ser vi att antalet bidragssökande i Uppsala minskar. Delaktigheten i samhället ökar. Jämställdheten utvecklas positivt liksom näringslivsklimatet.

I och med de fina resultaten kan vi fortsätta ta ansvar för hur ekonomin utvecklas framöver. Vi kan sätta av 168 miljoner kronor till finansieringen av Citybanan – en viktig satsning på Uppsalas framtida infra­struktur och miljö. I den takt som Uppsala växer med, kommer möjligheten till välfungerande kollektivtrafik bli allt viktigare. Vi kan dessutom sätta av 70 miljoner till framtida pensionsutbetalningar. Generationsväxlingen ställer flera krav på oss som arbetsgivare och vi tar vårt ansvar för kommande generationers skattepengar.

Gunnar Hedberg (M)
Mohamad Hassan (FP)
Stefan Hanna (C)
Ebba Busch (KD)
UNT 3/5 2011