För många människor präglas dagens arbetsliv av stress och högt tempo. Arbetsplatserna har de senaste decennierna slimmats och effektiviserats samtidigt som deltidsarbeten och de mest osäkra visstidsanställningarna brer ut sig inom de kvinnodominerade branscherna. Sjukskrivningstalen är på sina håll alarmerande, och de är högst bland kvinnor.

Vänsterpartiet arbetar för att Knivsta kommun som offentlig arbetsgivare ska vara ett föredöme på arbetsmarknaden.Vi ska arbeta för att de som arbetar för kommunen ska ha goda arbetsvillkor och trygga anställningar. Det skapar förutsättningarna för nöjda medarbetare och långsiktig kompetens i kommunens verksamheter.

Under en längre tid har bland andra Vänsterpartiet Knivsta frågat kommunledningen efter en strategi för bättre personalpolitik. Sjuktalen stiger och personalomsättningen är oroande hög inom flera områden i kommunen. Något behöver göras och det fort. Något som tar tag i grundproblemet och som inte handlar om att sätta åt den som blir sjuk hårdare. Livet går inte ihop och vi behöver ett arbetsliv med plats för fler, där människor inte slits ut i förtid utan orkar jobba till sin pensionsålder. En rimlig lösning på dessa problem skulle kunna vara en arbetstidsförkortning, i syfte att både skapa full sysselsättning och en friskare befolkning.

Artikelbild

| Christer Johansson

Åttatimmarsdagen är en snart hundra år gammal praktik och det över 40 år sedan normalarbetstiden senast kortades.Sedan dess har världen förändrats, produktiviteten i samhället har ökat, men arbetstiden har i princip stått still. Vårt land är rikare än någonsin och företagen gör enorma vinster. Det är hög tid att fler delar på kakan. Vänsterpartiet anser att en ny tid kräver en ny arbetstid, för ett bättre och mer hållbart arbetsliv.

Den forskning som finns på området är intressant.”Visst är det så att arbetstidsförkortning med bibehållen lön innebär ökade kostnader för arbetsgivaren, men den minskade stressen och tröttheten innebär också minskade problem och skador på arbetsplatsen, och kan därmed minska kostnaderna över tid, inte minst i form av minskade sjukskrivningskostnader” säger Helena Schiller från Stressforskningsinstitutet.

Enköping har nyligen infört sex timmars arbetstid med bibehållen lön inom socialtjänsten. Utan att öka kostnaderna.Om Knivsta får behålla sina socialsekreterare med sex timmars arbetsdag skulle vi till och med kunna spara pengar jämfört med dagens kostnader för inhyrda tjänster.

Vi vet att borgerligheten kommer att protestera. Deras största rädsla verkar vara att vi som arbetar ska få ta del av de värden vi skapar, i stället för att dessa läggs på hög och stoppas i fickorna hos några få.

Vi ser det som självklart att en del av produktivitetsökningen i samhället ska tas ut i tid som människor själva kan rå över.Det pågår försök runt om i landet redan nu med kortad arbetstid med bibehållen lön. På äldreboendet i Svartedalen, Göteborg, kunde man efter två år uppvisa färre sjukskrivningar, mindre stress och bättre balans mellan fritid och arbete. På Toyota i Mölndal har verksamheten blivit mer effektiv, sjukfrånvaron har minskat och företagets vinst har ökat.

Medan krafter som Sverigedemokraterna livnär sig på folks rädsla och rider på pessimismen i samhället är Vänsterpartiet dess motsats och visar att det finns hopp och riktiga lösningar.Vänsterpartiet vet att vi behöver ett arbetsliv med plats för fler, där människor inte slits ut i förtid utan orkar jobba till pensionsålder och där fulls sysselsättning och ett gott, utvecklande arbetsinnehåll är det vi tillsammans kan erbjuda varandra.

Till regeringspartierna är budskapet: Det är hög tid att visa att arbetstidsförkortning är mer än ett slentrianmässigt slagord i första maj-tågen och högtidstalen.Försöken runt om i Sverige visar att det är en högst genomförbar och önskvärd reform. Framtiden är nära!

Ali Esbati

Arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet

Christer Johansson

ordförande Vänsterpartiet Knivsta