JÄMSTÄLLDHET. Universitetet släpper nu loss sitt ”Kraftpaket för jämställdhet” med möjlighet för institutioner att söka medel för att förbättra jämställdheten bland lärare och forskare vid lärosätet. Det talas om stöd till underrepresenterat kön, utom i de fall som berör den viktiga rekryteringen av nya professorer och lektorer. Där gäller stödet enbart för kvinnliga sökande. Man kan undra varför? Finns det sexistiska maktstrukturer vid kvinnodominerade institutioner och centra som motsätter sig numerär jämställdhet?

Erik Palmgren
professor i matematik, Uppsala universitet