I dag på årsdagen av Hiroshimabomben vill vi understryka att krig aldrig är en väg till fred. Det som bäst kan skapa fred och förhindra krig är människors öppenhet och en värld där människors rörlighet och kulturella kontakter är en självklarhet. Det är sådant som skapar fred, inte atombomber eller militära insatser.

I dag har vi lyckligtvis färre krig än tidigare, men antalet krigsoffer minskar inte. Tvärtom, krigen blir brutalare och antalet döda och skadade blir fler, särskilt bland civila. Om man överlever krig är det vanligt att man blir flykting i sitt eget land eller i närområdet.

I dag är miljontals människor på flykt undan krig i olika delar av världen. Till dem som bor i diasporan i olika flyktingläger runt om i världen kan vi nu lägga hundratusentals flyktingar från kriget i Syrien. Här i Sverige för vi en debatt om de människor som flyr krigen, de som kommer till Sverige som arbetskraft eller som kommer till vårt land från olika EU-länder för att försöka skapa sig en bättre framtid.

Oavsett om människor kommer hit för att flyundan krig och förföljelser, tigga, plocka bär eller spela musik på gatorna är det oftast ett sista försök att fly undan en outhärdlig tillvaro. Ingen lämnar sina rötter utan starka skäl.

Årtusenden av migration som har berikat och utvecklat världen verkar inte övertyga dem som hellre vill sätta upp gränser, bygga murar kring Sverige och som förespråkar protektionism. De vill förhindra människor från att komma hit, oavsett om det handlar om krigsflyktingar eller människor som av ekonomiska skäl lämnar sina hem för att försöka skapa sig en bättre framtid någon annanstans.

De som vill ha gränser och murar motiverar det främst på två sätt. Först ekonomiskt: ”våra” skattemedel ska inte användas för att försörja alla människor som kommer hit. Det andra är rädslan för att främmande kulturer och religioner ska ta över Sverige och trycka tillbaka den svenska kulturen.

Rädslan för kulturella och religiösa influenser finns i alla samhällen. Det måste vi ödmjukt respektera. Vår poäng är att kulturella utbyten, ökad förståelse och bättre kunskaper om andra kulturer förbättrar världen och gör den mer fredlig. Kulturella och religiösa möten förändrar världen. Ett aktuellt exempel är det som kallas för europeisk islam, en islamsk inriktning som influerats av den västerländska humanismen.

Den har utvecklats av muslimer som lever i Europa och som i sin verksamhet och sin tro har vävt samman det islamska och det europeiska arvet.

Den här typen av kulturella möten kan ske i öppna, demokratiska och fredliga samhällen där det finns tid och ro för eftertanke och utveckling. I samhällen som präglas av rädsla och protektionism skapas i stället lätt motsättningar och konflikter när traditionella kulturer och religioner möts.

Om människors liv och framtid bara kopplas till pengar, kortsiktiga kostnader och hur landets ekonomi för tillfället ser ut, kommer vi aldrig ur den felaktiga debatten om migration. Vad kostar ett liv? Vad kostar en framtid? Hur många exempelbehövs för att visa att migration ger långsiktig vinst, både för dem som förlorar invånare och för dem som tar emot migranter.

I dag pågår krig i Syrien. I den stad där Steve Jobs pappa föddes, syriska Homs, pågår hårda strider och många är på flykt. Många av Homs invånare längtar efter en bättre tillvaro för sig och sina barn, precis som Jobs pappa gjorde en gång i tiden. Jobs pappa lyckades ta sig ur landet i hopp om en bättre framtid. Det underlättades av att det då var det lättare att flytta och röra på sig.

Hur många Steve Jobs går Sverige och världen miste om, hur många lysande framtidshopp går i dag förlorade i flyktingläger runt om i världen eller i romska byar i Östeuropa?

Vi kommer från två olika partier men är överens om att fri rörlighet, öppenhet och demokrati är avgörande för en fredlig framtid. Vi tror att det på lång sikt ger en bättre ekonomi men – framför allt – bottnar vår inställning i en övertygelse om att människor måste samverka för att göra världen bättre. Det skapar fred.

Mohamad Hassan (FP)

kommunalråd

Malena Ranch (MP)

2:e vice ordförande i nämnden för hälsa och omsorg

UNT 6/8 2013