Det finns ingen annan väg till en framtid i fred och säkerhet för israeler och palestinier än via fredsförhandlingar. Omvärlden måste göra sitt yttersta för att driva parterna till förhandlingsbordet.

Därför menar vi socialdemokrater att Sverige bör erkänna Palestina. Ett erkännande från Sverige och andra länder skulle understryka omvärldens stöd för palestiniernas rätt till en egen stat och vara en tydlig signal till den israeliska regeringen att omvärlden inte tänker låta ockupationsmakten avgöra framtiden för de ockuperade.

Regeringen har hittills låtit Sverige traska patrull bakom EU och inte säga något om erkännande – förutom att man lät Folkpartiet få igenom en svensk nejröst till Palestinas medlemskapsansökan i Unesco. Sverige sällade sig därmed, som enda nordiska land, till en mycket liten minoritet länder. Det var ett stort utrikespolitiskt misstag som skadade Sveriges anseende.

I höst kommer riksdagen att behandla motioner om ett svenskt erkännande av Palestina. Då har riksdagen chansen att göra Sverige till en tydlig röst för staten Palestina och för en tvåstatslösning.

För att en hållbar fredlig utveckling ska vara möjlig måste alla berörda parter respektera folkrätten och FN:s resolutioner. Det handlar om båda ländernas säkerhet och trygghet. Båda parter måste avstå från våld och handlingar som försvårar fredsförhandlingar. Israel som den starkaste parten har ett särskilt ansvar.

Blockaden av Gaza har pågått i fem år. Många gånger har Gaza beskrivits som världens största utomhusfängelse. De stängda gränserna försvårar allvarligt palestiniernas dagliga liv. Gränspassagerna måste naturligtvis uppfylla legitima säkerhetskrav men normal rörlighet för människor och varor är den enda vägen till långsiktig utveckling.

Byggandet av muren på ockuperad mark och rivandet av palestinska bostäder i Östra Jerusalem strider mot folkrätten och undergräver möjligheterna till fredssamtal. De illegala bosättningarna på ockuperad mark utgör närmare hälften av Västbankens yta. Israel fortsätter utbyggnaden av dessa och varje beslut om en ny bosättning minskar det som en gång ska bli staten Palestina. Existensen av dessa hotar inte bara förekomsten av en palestinsk stat, utan också möjligheten till säkerhet och trygghet för israelerna själva.

Omvärlden måste vidta åtgärder för att få ett stopp på byggandet av illegala bosättningar. EU har varit tydligt med att bosättningspolitiken är oacceptabel. Men mer behöver göras för att öka pressen på Israel.

Ett par EU-länder har beslutat om en tydligare ursprungsmärkning av produkter från bosättningarna. Dessa produkter ska inte få handlas på samma villkor som andra produkter från Israel. Idag är det svårt för den enskilde konsumenten att veta om en vara kommer från Israel eller från en bosättning. Sverige bör också införa en tydligare ursprungsmärkning och driva kravet i EU.

Sverige ska vara aktivt för att främja en framtid i fred. Det kan exempelvis göras genom att erkänna staten Palestina, kräva tydligare ursprungsmärkning och att arbeta för ett slut på ockupationen av Västbanken och Östra Jerusalem samt blockaden av Gaza.

Urban Ahlin

Utrikespolitisk talesperson (S)

UNT 28/6 2012