Polen, EUs ordförandeland mellan 1 juli och sista december i år, har en av Europas strängaste abortlagar. Aborter får endast utföras vid risk för kvinnans liv och hälsa, när graviditeten är resultatet av våldtäkt eller incest eller om fostret har allvarliga skador.

Tidigare i år förlorade Polen i Europadomstolen efter att läkare och vårdpersonal nekat en kvinna den information hon behövde och att göra de tester som hon enligt lag hade rätt till för att utreda om fostret hon bar på hade allvarliga skador. Europadomstolen ansåg att Polen hade gjort sig skyldig till omänsklig och kränkande behandling genom att neka kvinnan information och nödvändiga test.

Mot denna bakgrund är det särskilt oroande att det polska parlamentet just nu behandlar ett lagförslag som syftar till att ytterligare inskränka aborträtten och att totalförbjuda abort på alla grunder, även om kvinnans liv och hälsa är i fara, även om graviditeten är resultatet av våldtäkt eller incest eller om fostret har svåra skador. Det polska förslaget vill fastställa att livet börjar vid befruktningsögonblicket.

Det förslag som nu behandlas lämnades in till parlamentet som ett medborgarinitiativ med 450 000 underskrifter. Samma dag som Polen tog över ordförandeklubban i EU så röstade man i det polska parlamentet om att förslaget skulle utskottsbehandlas och presenteras för parlamentet senast den första september.

Enligt officiell statistik genomförs i dag cirka 500 lagliga aborter om året i Polen och enligt kvinnorättsorganisationer genomförs cirka 180 000 illegala.

Europadomstolen har redan fastställt att det är omänsklig och förnedrande behandling att inte få tillgång till den information och den vård man behöver i samband med en graviditet. Detta lagförslag skulle i ännu högre grad frånta kvinnor makten över sina liv och öka antalet illegala aborter med de allvarliga konsekvenser de har för kvinnors liv och hälsa.

EU har ingen gemensam abortlagstiftning och vi tycker inte heller att det bör vara så, men alla EU-länder måste se till att de mänskliga rättigheterna tillgodoses för alla medborgare. Det är fullkomligt orimligt att EUs ordförandeland, Polen, röstar igenom ett förslag som skulle vrida tillbaka klockan vad gäller kvinnors rättigheter.

Vi, ledamöter från sex partier i den svenska riksdagen vill att EU står upp för polska kvinnors rätt till liv och hälsa och frihet från omänsklig och förnedrande behandling. Vi uppmanar den svenska regeringen att tillsammans med övriga EU-länder markera vikten av ett EU som respekterar mänskliga rättigheter och agerar i enlighet med såväl regionala som internationella överenskommelser. Kvinnors rätt till liv, frihet och personlig säkerhet får inte kränkas.

Ulrika Karlsson (M)

Hans Linde (V)

Gunvor G Ericson (MP)

Carin Runesson (S)

Carina Hägg (S)

Barbro Westerholm (FP)

Annika Qarlsson (C)

representanter för respektive parti i Riksdagens tvärpolitiska nätverk för SRHR-frågor

UNT 31/8 2011