Ebba Busch och Mikael Oscarsson (KD) skrev 13/6 att FI skulle ha totalitära drag för att vi vill att ett könsmaktsperspektiv ska genomsyra hela skolans verksamhet. Feministiskt Initiativ är inte det enda parti som i dag erkänner att det finns en könsmaktsordning i Sverige där män har mer makt än kvinnor.

Denna maktobalans genomsyrar hela vårt samhälle på alla nivåer, inklusive skolan. Det som i dag fattas bland styrande politiker är de konkreta förslag på hur vi kommer åt den här problematiken. Feministiskt Initiativ presenterar sådana förslag vilket har gett oss väljarnas förtroende. Dessutom har skolväsendet redan skrivit under på att verksamheten ska genomsyras av normkritik och genusperspektiv. Det står exempelvis i läroplanerna för förskola och grundskola att skolan ska arbeta för att "motverka traditionella könsmönster och könsroller". Skolan har även som uppdrag att motverka alla former av diskriminering.

På lärarutbildningen ingår redan genusanalys och normkritisk pedagogik. Problemet är att detta inte räcker. Kompetensen som behövs för att kunna realisera jämlikhet i skolan finns inte i dag. Vi vill därför höja kunskapen om detta inom hela utbildningsväsendet och satsa resurser på att prioritera jämlikhetsarbete på skolorna. Att Kristdemokraterna menar att Feministiskt Initiativs politik har totalitära drag på grund av att vi vill säkerställa kunskap för motverkandet av ojämlikhet i skolan, tycker vi är intressant. Framför allt med tanke på att de drev igenom att "I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition..." nu står i läroplanerna.

Mycket av det Bush och Oscarsson lyfter som kritik är baserat på osanningar om Feministiskt Initiativs politik. I FI:s partiprogram framgår att vi ej driver frågan om månggifte utan är för en öppnare bild av vad som utgör en familj. Vi vill införa en ny samlevnadsbalk som gör att de olika familjekonstellationer som finns också erkänns och skyddas av lagen.

Gällande finansieringen av våra förslag för att stärka välfärden, en välfärd som alltför länge urholkats av alliansens ohållbara politik, så är vår grundhållning att vi ska ha skatter som anpassas efter den välfärd vi vill ha snarare än tvärtom. Våra förslag är långsiktiga och syftar till en starkare gemensam välfärd, till skillnad från den privatiserade välfärd som Kristdemokraterna önskar.

Det behövs fler feminister i maktens rum, som har mänskliga rättigheter som utgångspunkt för sitt arbete. Om Feministiskt Initiativ kommer in i kommuner, landsting och riksdag kommer vi att arbeta för en likvärdig skola, inte bara i ord utan i handling. Feministiskt initiativ går till val på kärlek. Vi är trötta på att människors rättigheter petas bort från den politiska agendan. Nu är det dags att ändra på det!

Jakob Padoan, Mona Camara Sylvan, kommunfullmäktigekandidat, Josef Saffady Åhslund, landstingsfullmäktigekandidat, Sofia Lucas, styrelseledamot, Tomas Karlsson, riksdagskandidat.