Vi vill alla värna den akademiska friheten, och därmed forskningens och utbildningens bidrag till samhällsutvecklingen. Därför blir det extra sorgligt att i debattinlägg om ett viktigt ämne som Jens Stillhoff Sörensen och Erik J Olssons (UNT 16/9) notera att man upprepar ett felaktigt påstående som gång på gång vederlagts om SLU. Självklart dikterar ingen minister i ett ”regeringsbrev” vilka slutsatser som forskare ska lyfta fram om svenskt skogsbruk (inte jordbruk) på en konferens.

Detta är naturligtvis rent nonsens. Sanningen är i stället den att SLU själv tog initiativ till deltagande i konferensen därför att vi menar att vi har spännande resultat att presentera om den svenska skogsförvaltningen (inte jordbruket!). Filmen var helt på vårt eget initiativ, inga forskare ”tvingades medverka i en reklamfilm”. Hur skulle det förresten rent praktiskt ha gått till?

Det är en gåta varför Academic Rights Watch väljer att debattera akademisk frihet genom att ännu en gång cirkulera osanningar. I rollen som akademiker bör rimligen sanningssökande och ett visst mått av intellektuell hederlighet ingå, likaväl som frihet. Om man menar att den akademiska friheten i Sverige är hotad måste det finnas verkliga exempel att exemplifiera tesen med, om man vill bli tagen på allvar.

Tina Zethraeus , kommunikationschef Sveriges lantbruksuniversitet