I utrikesdeklarationen som presenterades för riksdagen den 13 februari i år fastställs att regeringen arbetar för en värld fri från kärnvapen. Som ett konkret exempel på sitt ansvar för detta slutmål anför regeringen att den söker förmå åtta länder att skriva under provstoppsavtalet. Detta gäller inte minst USA, säger man i utrikesdeklarationen.

President Obamas besök i Stockholm ger regeringen ett unikt tillfälle att ta upp kärnvapnen till diskussion. Den bör då inte nöja sig med att ta upp provstoppsavtalet utan gå direkt på huvudfrågan - ett FN-avtal som förbjuder kärnvapen.

Globalt växer beredskapen för ett totalt stopp för alla kärnvapen. ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, undersökte i våras hur världens stater ställer sig till ett kärnvapenförbud.

Av 195 stater säger 151 ja till ett kärnvapenförbud. Bland dessa finns Indien, Pakistan och Kina. 22 stater säger nej. Bland dem finns de permanenta medlemmarna av FN:s säkerhetsråd utom Kina, det vill säga USA, Ryssland, Frankrike och Storbritannien. Övriga 22 stater väljer att inte ge klart besked. I den gruppen hittar vi till vår bestörtning Sverige.

Är utrikesdeklarationens tydliga ställningstaganden för en kärnvapenfri värld bara tomt prat?

Sverige var länge drivande i den globala diskussionen om kärnvapnen. Vårt nej till kärnvapen 1968 blev ett viktigt stöd i den internationella kampen för icke-spridningsavtalet. Och vid FN:s 40-årsjubileum 1985 föreslog Olof Palme att kärnvapnen skulle förklaras olagliga. Det var ett framsynt förslag. Nu snart 30 år senare är det högst aktuellt - men får inte stöd av den svenska regeringen.

Vi i Kvinnor för fred i Uppsala tycker att regeringen som en förberedelse för besöket av president Obama borde studera både sin egen utrikesdeklaration för 2013 och ICAN:s redovisning av den globalt växande beredskapen för ett FN-förbud mot kärnvapen.

Kanske också det tal som Barack Obama höll i Prag år 2009. Ett citat: "Som den enda kärnvapenmakt som har använt ett kärnvapen har USA ett särskilt moraliskt ansvar. Vi kan inte ensamma klara att göra världen fri från kärnvapen  men vi kan leda kampen. Vårt mål är en värld fri från kärnvapen."

Detta sas i Prag år 2009. År 2013 har USA ett stort antal ärnvapenbaser runt om i världen, flera av dem i vår omedelbara närhet, inom EU:s gränser.USA satsar också ofantligt mycket pengar på utveckling av nya kärnvapen.

Med studier av ovan nämnda texter som förberedelse borde regeringen ta tillfället i akt och föreslå president Obama att snarast säga ja till förhandlingar om ett FN-avtal som förbjuder kärnvapen.

Frågan brådskar. Utvecklingen av nya generationer kärnvapen är i full gång. I världen finns omkring 20 000 kärnvapenladdningar, 96 procent av dem i USA och Ryssland.Över 2000 är redo att avfyras omedelbart. Deras sprängstyrka motsvarar 100 000 - ett hundra tusen - Hiroshimabomber.

Med kärnvapen kan man i dag på några timmar döda hundratals miljoner människor, orsaka en global miljökatastrof och riskera slutet på vår civilisation.

Vi i Kvinnor för fred kräver av regeringen att den både i FN och EU arbetar aktivt för ett FN-avtal som förbjuder kärnvapen. Att ta upp frågan i ett samtal med Barack Obama kan bli ett viktigt steg i det arbetet.

Kvinnor för fred, Uppsala
genom
Karin Dahl