Vården Vi har under mandatperioden målinriktad arbetat med att förbättra länets sjukvård. Här är några exempel.

Inför förra valet var det ofta rubriker om att äldre låg kvar på sjukhuset i väntan på att kommunen skulle hitta en vårdplats. Genom ett strukturerat samarbete är detta nu löst och vi är redo att gå vidare till nästa steg som är gemensamma vårdplatser, till exempel i Östhammar och Enköping.

Vi kommer att öppna speciella vårdplatser på Akademiska där äldre svårt sjuka kan läggas in direkt utan att behöva vänta på akuten. Vi vill att de med störst vårdbehov ska få ett VIP-kort till vården så att de kan komma direkt till den vård de behöver utan att passera akuten. Det ger en bättre och tryggare vård.

Vi har dessutom avlastat Akademiska sjukhusets akut genom Närakuten och Ortopedakuten på Samariterhemmet. Vi har sett till att folkhälsofrågorna ingår i våra centrala styrdokument som landstingsplan och vårdavtal. Vår strategi har gett resultat. Den självupplevda hälsan ökar hos våra länsinvånare. Frågor om levnadsvanor blir allt vanligare i samband med besök hos sjukvården. 2008 tog det upp 25 procent av besöken i primärvården, en dubblering sedan 2004.

Privata vårdgivare plockar russinen ur kakan, menar de rödgröna. Vi tror tvärt om att fler utförare stimulerar vårdutvecklingen. Varför misstro fotvårdsterapeuter, barnmorskor eller läkare bara för att de inte är anställda av landstinget? Vi skapar ett sjukvårdsystem, solidariskt finansierat där privata och offentliga vårdgivare tillsammans verkar för en bättre vård.

De rödgrönas artikel beskriver en rad problem men inga lösningar. Vad vill de själva göra? Vi har viljan och visionerna att förbättra länets sjukvård. Vi har dessutom visat att vi kan. Låt oss fortsätta med det.

Anna-Karin Klomp
landstingsråd (KD)
UNT 30/8 2010