I Sverige insjuknar en man i peniscancer ungefär varannan eller var tredje dag. Nu har Folkhälsomyndigheten möjlighet att kraftigt reducera antalet cancerfall genom att föreslå samma HPV-vaccinering som kvinnor får mot livmoderhalscancer. Enligt Folkhälsomyndigheten är HPV den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i Sverige och världen.

HPV-viruset (humant papillomvirus) orsakar cancer, förstadier till cancer, cellförändringar och kondylom hos såväl kvinnor som män. Viruset har en tydlig koppling både till livmoderhalscancer och peniscancer, men sedan Sverige införde HPV-vaccineringen av flickor har antalet fall av förstadier till livmoderhalscancer reducerats kraftigt. Varför inte ge män och transpersoner samma chans att skydda sig mot peniscancer och andra former av HPV-relaterad cancer som de kan drabbas av?

Folkhälsomyndigheten utreder just nu frågan om HPV-vaccination för pojkar och deras rekommendation väntas under våren 2017. Vi vill hjälpa myndigheten på traven i deras utredning genom en kort checklista till varför alla unga bör få samma rätt som flickor:

1) HPV-viruset utgör en hälsorisk för pojkar i form av exempelvis cancer i anal, penis samt munhåla och svalg. Inkludera skydd mot dessa cancerformer i era beräkningar; många hälsoekonomiska modeller gör inte det.

2) Att HPV-vaccinera pojkar ger utökat skydd till ovaccinerade flickor och även skydd till unga hbt-personer. Dessa grupper står helt oskyddade i dag.

3) HPV-vaccination av pojkar skulle skydda gruppen mot kondylom. Sjukdomen i sig är inte farlig, men kan vara mycket besvärlig att behandla och bli av med. Erfarenheter från Norge visar god kostnadseffektivitet i att vaccinera pojkar mot HPV – mycket tack vare kondylomskyddet.

4) HPV-vaccination av pojkar skyddar mot tillfälliga nedgångar i täckningsgrad på grund av de flickor som tackar nej till att vaccinera sig.

5) I dag vaccinerar ofta föräldrar med god ekonomi sina söner privat. Det bidrar till ökade hälsoklyftor i samhället och motverkar en mer jämlik hälsa.

I länder som Norge, Italien, USA, Australien, Kanada, Storbritannien, Schweiz och Österrike rekommenderas att alla unga ska vaccineras mot HPV. Den senaste i raden att uppdatera sitt skolvaccinationsprogram är Italien som sedan förra månaden inkluderar pojkar i HPV-vaccinationen.

80 procent av oss drabbas av HPV-infektion en eller flera gånger under vår livstid. Låt inte Sverige halka efter i utvecklingen.

Folkhälsomyndigheten har en unik möjlighet att förhindra död och lidande hos både män och kvinnor genom en enkel preventiv åtgärd. Det är varken etiskt, rättvist eller jämlikt hållbart att – som vi gör i Sverige – bara vaccinera flickor mot HPV.

Kristina Ljungros
Förbundsordförande, RFSU
Katarina Johansson
Ordförande, Nätverket mot cancer