I en debattartikel i UNT den 24/6 anklagar Alf Svensson (KD) oss piratpartister för att framställa oss som mer EU-kritiska än vad vi i själva verket är.

Inför Europavalet 2009 var Piratpartiet mycket tydligt med sin strategi: Vi går med i den partigrupp i Europaparlamentet som passar bäst i våra frågor. Det vill säga frågor som rör internets frihet, en reformerad upphovsrätt, yttrandefrihet, ökad transparens och motstånd mot övervakning. Och tyvärr Alf Svensson – i dessa frågor är din partigrupp, EPP, fienden. Ni har konsekvent drivit på för mer övervakning och hårdare jakt på fildelare.

Om vi kan få en partigrupp i Europaparlamentet att rösta med oss, i piratfrågorna – då röstar vi med den i övrigt. Även detta var vi mycket tydliga med innan EU-valet. Valet föll därför på den gröna gruppen, som är pålitlig när det kommer till frågor som rör integritet, medborgarrätt och fri information. Under resans gång har de gröna i Europaparlamentet till och med adopterat Piratpartiets politik för en reformerad upphovsrätt.

Samarbetet med de gröna har dessutom varit av avgörande betydelse för att kunna hämta hem viktiga segrar i EU-politiken, som att stoppa det kritiserade ACTA-avtalet. Även det var en fråga där Alf Svensson och hans partigrupp stod på fel sida.

I övriga frågor har Piratpartiet varken begärt eller fått något mandat av väljarna. Vad vi gör är vad vi lovade innan valet: Att rösta med den partigrupp som ger oss bäst stöd i piratfrågorna.

Däremot står Piratpartiet inte stilla, utan utvecklas. Vi har tagit många strider i våra frågor mot EU-kommissionen, ministerrådet och Europaparlamentets stora partigrupper. Till exempel för att införa rättssäkerhet i processen vad gäller avstängning av fildelare från internet. Eller för att försöka stoppa överföringen av data om europeiska banktransaktioner till USA:s säkerhetsbyråkrati.

Detta arbete har lärt oss mer om hur EU verkligen fungerar. Här finns stora demokratiska problem, bristande respekt för de medborgerliga fri- och rättigheterna och en utbredd korporativism. Därför är det helt naturligt att Piratpartiet har utvecklats i en allt mer EU-kritisk riktning. Det är därför Piratpartiet nu “kommer ut” som EU-kritiker.

Med bara två ledamöter i Europaparlamentet får vi piratpartister fokusera på de grundläggande pirat- och demokratifrågorna för att kunna leverera. Men vi kan säkert ta ett bredare grepp om väljarna röstar in fler pirater.

Alf Svensson (KD) kan känna sig trygg: Vi kommer att fortsätta kämpa för öppenhet, demokrati och medborgarrätt i EU. Vi kommer att göra det trots motstånd från EPP, det vill säga den partigrupp som KD har valt att ansluta sig till i Europaparlamentet.

Låt mig avsluta med att gå tillbaka till den text som ursprungligen väckte Alf Svenssons vrede: Jo. Det ger större utdelning att rösta på Piratpartiet än på Sverigedemokraterna i EU-valet 2014, om man är EU-kritisk. För att förändra måste man få andra att lyssna och vilja samarbeta. Där kan (PP) leverera, till skillnad från (SD).

Christian Engström
ledamot av Europaparlamentet för Piratpartiet
UNT 25/6 2013