Det är välkommet att Vänsterpartiet föreslår en progressiv flygskatt. Grön Ungdom vill införa detsamma, men varför stanna där? Varje dag fortsätter klimatet att skadas av vår ovilja till att göra de förändringar som faktiskt minskar utsläppen.

Klimatet kan inte vänta längre – Sveriges klimatpolitik måste radikaliseras.

Vi måste ta krafttag mot den klimatskadliga lyxkonsumtionen och ställa om de stora utsläppssektorerna. Medan vissa partier naivt menar att status quo är tillräckligt menar Grön Ungdom och Miljöpartiet att vi måste fortsätta att utveckla klimatpolitiken. Förra mandatperioden drev Miljöpartiet igenom det ambitiösa klimatpolitiska ramverket som redogör att redan 2030 ska Sveriges utsläpp ha minskat med 63 procent jämfört med 1990, och vi har en lång bit kvar. Grön Ungdom och klimatet kräver att samtliga partier ska börja radikalisera klimatpolitiken under 2020-talet, med början nu i Europaparlamentsvalet. Det som visats hittills är inte i närheten av tillräckligt om vi ska uppnå målen.

En stor utsläppssektor är transporter, och däribland flyget.

Inrikes transporter och utrikes sjöfart och flyg står för 40 procent av Sveriges totala utsläpp.

Fram till dess att Miljöpartiet ingick i regeringen, och tog tag i det ökande flygandet genom införandet av flygskatten, verkade framtiden dyster. Nu behöver vi fortsätta att utveckla flygpolitiken. Grön Ungdom föreslår, utöver en progressiv flygskatt, därför:

1. Inför individuella flygkvoter. Medan rika kan flyga flera gånger per år kan låginkomsttagare kanske flyga vartannat år. Flygskatten innebär en nödvändig höjning av flygresornas orimligt låga pris, men det påverkar inte de rikaste. Grön Ungdom vill därför införa flygkvoter som begränsar personers flygande, oavsett inkomst. Kvoten ska baseras på de utsläpp som en person kan släppa ut i enlighet med 1,5 gradersmålet.

2. Stoppa inrikes flygresor mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Storstäderna har störst möjlighet till alternativa transporter, och därför är det inte rimligt med över 20 avgångar per dag mellan Göteborg och Stockholm. Att flyga tur och retur mellan städerna ger upphov till 0,25 ton koldioxid samtidigt som tidsvinsten jämfört med tåg är minimal. Desto fler onödiga resor stadsbor gör desto färre lämnas åt landsbygden om vi ska nå klimatmålen. Likt att det är kollektivtrafiknära stadsbor som måste ställa om från bilismen är det också de som måste minska sitt inrikes flygande mest eftersom att det är de som har förutsättningarna för det.

3. Kräv varningar om resornas utsläpp i flygreklamen. Likt varningarna som finns vid reklam för alkohol och tobak ska flyget tvingas redovisa sina utsläpp och dess klimateffekter på deras reklamer. Flygets ofantliga utsläpp är ingenting som flygsektorn direkt skryter med. Grön Ungdom vill att konsumenter ska kunna göra medvetna val, och där är information och varningar nödvändigt.

4. Förbjud flygbolag att tillhandahålla konsumtionsstimulerande system. Att få erbjuda bonusar, rabatter och kampanjer i en sådan stor utsläppssektor som flyget är motbjudande. Flygresor är i dag redan otroligt billiga, och det är därför orimligt att flygbolagen oreglerat ska kunna erbjuda konsumtionsstimulerande system. Flyget måste i mycket högre grad bära sina klimatkostnader.

Dessa förslag kommer Grön Ungdom att driva mot samtliga partier för att vi ska kunna uppnå klimatmålen. Det är vår generation som kommer att möta klimatförstöringens effekter. Vi kommer aldrig att sluta kämpa för en politik som drastiskt minskar utsläppen och bevarar planeten.

Klara Rönnegård, språkrör Grön Ungdom Uppsala län

Erik Wahlström, språkrör Grön Ungdom Uppsala län