Bo Ahrén
dekanus, Medicinska fakulteten, Lunds universitet
Håkan Billig
huvudsekreterare, Vetenskapsrådet
Mats Hammar
dekanus, Medicinska fakulteten, Linköping universitet
Bengt Järvholm
dekanus, Medicinska fakulteten, Umeå universitet
Olle Larkö
dekanus, Medicinska fakulteten, Göteborgs universitet
Göran Magnusson
dekanus, Medicinska fakulteten, Uppsala universitet
Britt Skogseid
vicerektor, Uppsala universitet
Karl Tryggvason
dekanus, Karolinska institutet
UNT 9/1 2010