Svenska institutet i Paris måste få vara kvar — och stärkas.
Sara von Arnold
preses, Skogs- och lantbruksakademien
Åke Barklund
sekreterare, Skogs- och lantbruksakademien
Mats Edblom
preses, Konstakademien
Peter Englund
ständig sekreterare, Svenska Akademien
Gunnel Engwall
preses, Vitterhetsakademien
Kjell Espmark
ledamot, Svenska Akademien
Olle Granath
ständig sekreterare, Konstakademien
Åke Holmquist
ständig sekreterare, Musikaliska Akademien
Kjell Ingebretsen
preses, Musikaliska Akademien
Svante Lindqvist
preses, Vetenskapsakademien
Björn O Nilsson
vd, Ingenjörsvetenskapsakademien
Erik Norberg
sekreterare, Vitterhetsakademien
Lena Treschow Torell
preses, Ingenjörsvetenskapsakademien
Gunnar Öquist
ständig sekreterare, Vetenskapsakademien
UNT 21/7 2009