Skattebetalarnas förenings vd Christian Ekström kritiserar på UNT Debatt (1/6) finansminister Magdalena Andersson (S) för att vilja se över kapitalbeskattningen i syfte att minska klyftorna.

Det är inte chockerande att höra från en förening som ständigt går högerns ärenden, men man förväntar sig åtminstone korrekt fakta. Faktum är att Sverige är det land i OECD där klyftorna växt snabbast på grund av ökade kapitalinkomster.

Skattebetalarnas förening var pådrivande för att avskaffa fastighetsskatten under alliansregeringens tid. Vad blev resultatet? Jo, att landsbygden får betala för rika stockholmare. I Kiruna och Gällivare betalar husägarna 60-70 procent mer i dag. Men i kommuner som Danderyd och Lidingö betalar man bara hälften så mycket som tidigare.

Det är ganska symptomatiskt för dagens skattesystem. I dag är Sverige nästan ett skatteparadis för de rikaste. Vi har avskaffat i princip alla kapitalskatter, såsom fastighetsskatt, förmögenhetsskatt och arvsskatt. Till och med USA har en arvsskatt. Sverige har även den minsta skillnaden mellan hur mycket höginkomsttagare och låginkomsttagare betalar i skatt av EU:s 15 kärnländer.

Enligt SCB har inkomstskillnaderna i Sverige aldrig varit större i modern tid. Den rikaste tiondelen har nästan lika stor del av den totala disponibla inkomsten som den halva av befolkningen som har lägst inkomst. Det här är skadligt för hela samhället på sikt. Det är inte bara en ”vänster-åsikt”.

Alla seriösa ekonomer och internationella bedömare såsom OECD och IMF pekar på att stora klyftor inte bara är dåligt för sammanhållningen utan till och med är skadligt för tillväxten.

Det behövs både åtgärder för att fler ska komma i jobb och en progressiv skatt som tar efter bärkraft och fördelar efter behov. För att finansiera välfärden i framtiden behöver de allra rikaste bidra mer. Idag har vi en kroniskt underfinansierad välfärd som i allt högre utsträckning betalas av högre kommunalskatt i fattiga kommuner som Dorotea.

Det slår hårdast mot låginkomsttagare då kommunalskatten är platt. Därför behövs större statliga skatteintäkter i form av höjda kapitalskatter som sedan genom ökade statsbidrag till kommuner och landsting fördelas efter behov.

Ert syfte är att värna skattebetalarnas pengar. Men genom att argumentera emot höjda kapitalskatter värnas inte vanligt folks intressen. Ni kanske borde byta namn till de “Rika skattebetalarnas förening”? Det vore en mer passande beskrivning av er hållning i skattepolitiken.