Sverige går till EU-val på Mors dag 26 Maj. Det är symboliskt att mammarollen firas och uppmärksammas samma dag som vi kan få ett valresultat som kan leda till en försämring för alla kvinnors rättigheter i Europa, inklusive mammorna.

Om nationalistiska och högerpopulistiska partier når den kraftiga framgång i EU-valen som opinionsundersökningarna visar, så riskerar Europas medborgare att förlora många framsteg för kvinnors rättigheter och jämställdhet som skett under de senaste decennierna.

Vi vet sedan länge att jämställdheten går bakåt i flera EU-länder. Vi som värnar om kvinnors rättigheter måste börja ta frågan på allvar och inse att det kan hända även här. Därför måste vi rösta för ett jämställt EU när vi nu kan. Normaliseringen av den kvinnofientliga agendan som sker ute i Europa har inte på allvar nått Sverige ännu, men tecknen finns - både i debatten och politiken.

Härhemma vill Sverigedemokraterna begränsa aborträtten till vecka tolv med hänvisning till att det är den ”normala” gränsen ute i Europa. Sanningen är att ett par av EU:s länder, som Malta, Nordirland och Polen, har mycket strängare abortlagar än så. Polens regeringsparti Lag och Rättvisa har dessutom försökt driva igenom ett totalt förbud mot abort. Kommer svenska politiker hänvisa till det med?

SD, och även vissa lokala kristdemokratiska distrikt, vill inför så kallad samvetsfrihet i den svenska vården vilket innebär att vårdpersonal kan vägra att utföra aborter. Även här hänvisas det till att flertalet EU-länder redan har en sådan samvetsklausul. I praktiken innebär det att i till exempel Italien är det idag bara knappt 30 procent av läkarna som går med på att ge kvinnan abort, trots att det är lagligt. Vill vi ha det så även i Sverige?

Här i Sverige vill KD:s partiledare avskaffa det hon anser vara ”genusflum” i förskolan, alltså att utmana stereotypa könsroller och lekar hos barn. Ungern har redan skippat genusarbete i förskolan och avskaffat möjligheten att ta examen i genusvetenskap eftersom ämnet anses vara ”västliberal propaganda”. Kommer vi att på allvar se den utvecklingen också här?

Steve Bannon, företrädare för den amerikanska alternativhögern och Trumps fd chefsstrateg – som fick lämna för att han var för högerradikal - har försökt få nationalistiska högerpartier i Europa att samarbeta inför EU-valet och hitta en gemensam plattform i sin värdekonservativa syn på familjen och motståndet mot abort. Han misslyckades - kanske för att det är en motsättning i sig att få nationalister att samarbeta över gränserna - men han lyckades i alla fall få upp frågorna på agendan inför EU-valet.

Bannon har också hjälpt det spanska högerextrema partiet Vox att komma in i det spanska parlamentet där de fick tio procent. Vox ifrågasätter lagen om våld mot kvinnor och lagen om våld i hemmet. De hävdar att lagen om könsbaserat våld diskriminerar mannen, ett vulgärargument som ofta återkommer när nationalister och konservativa anklagar jämställdhetsförespråkare för att motarbeta män. Vox ställer nu också upp i EU-valet.

Fakta är att nio personer om dagen i EU dör av våld i hemmet. Sju av dessa är kvinnor. Hälften av alla kvinnomord i majoriteten av EU:s länder utförs av en partner eller före detta partner.

Samtidigt är det djupt oroande att en av sex EU-medborgare menar att våld mot kvinnor är en privatsak som ska hanteras inom familjen. Denna åsikt är vanligare i östeuropeiska länder, liksom uppfattningen att en våldtagen kvinna får skylla sig själv om hon varit berusad eller haft korta kjolar.

Ungern är ett av de EU-länder där jämställdheten allra tydligast går bakåt. Det styrande nationalistpartiet kämpar med låga födelsetal och lockar därför med slopad skatt på livstid för de ungerska kvinnor som föder fyra eller fler barn. Barnfamiljer kan också få bidrag på motsvarande 80 000 kr för att köpa bil, men bara om den har minst sju säten.

Så varför ger sig nationalisterna på just kvinnors rättigheter? De menar att kvinnans roll främst är att föda nationens barn, men de har svårare att medge att de också känner sig djupt hotade av kvinnors krav på jämställdhet. Därför försöker de trycka tillbaka kvinnor i deras traditionella roller som maka, mor och hembiträde.

Ju mer de konservativa partigrupperna lyckas växa i EU, desto mer kan de försvåra EU:s jämställdhetsarbete, normalisera kvinnofientliga åsikter och i förlängningen påverka svensk politik. Bortåt 30 procent av alla nya svenska lagar styrs av EU:s agenda. Dessutom 50 procent av alla landstingsbeslut och 60 procent av alla kommunala beslut.

Här följer några fakta kring hur svenska partier tidigare röstat i EU-parlamentet i ett par jämställdhetsfrågor.

• Både SD:s och KD:s parlamentariker röstade nej till EU:s jämställdhetsstrategi redan 2015, en strategi som vill stoppa våld mot kvinnor, öka antalet kvinnor på arbetsmarknaden och ge kvinnor rätt till preventivmedel och säkra aborter.

• SD:s ledamöter lade 15 nov 2018 ner sina röster när EU-parlamentet skulle rösta om en motion för att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

• Moderaternas parlamentariker lade ner sina röster den 13 februari 2019 när en motion yrkade att EU-parlamentet ska se över bakslaget mot kvinnors rättigheter och jämställdhet i unionen.

I Sverige finns det ännu en stark opinion för jämställdhet och kvinnors rättigheter och det är allas vårt ansvar att det förblir så. Feminism är den -ism som flest svenskar sympatiserar med (drygt 22 procent av befolkningen, enligt SOM-institutet) och jämställdhetsfrågan är en allt viktigare fråga för unga kvinnor, enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

I förra EU-valet 2014 röstade hälften av Sveriges röstberättigade. Denna gång måste alla som bryr sig om kvinnors rättigheter gå till valurnorna på söndag den 26:e maj och rösta för ett jämställt Europa och ett EU som står upp för kvinnors rättigheter.