Regeringen har beslutat om att införa gränskontroller och nu vill de införa Id-kontroller vid yttre gräns. Torsdag 17 december kommer riksdagen att rösta om att införa lagen "Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet".

Går den igenom, får regeringen fritt fram bestämma om att införa ID-kontroller utanför gränserna för att stoppa "flyktingströmmen" in i landet. Det blir alltså som ett undantagstillstånd, där man stoppar flyktingar redan innan att komma hit.

Den 8 september samlade Refugees Welcome Uppsala nästan 5 000 tusen Uppsalabor som sa ”Det räcker” tusentals människor flyr från krig och behöver vår skydd och hjälp. Flyktingar välkomna hit – välkomna hem.

Vi bjöd då våra förtroendevalda politiker att tala, för att de i sina positioner kunde arbeta för en human och solidarisk flyktingpolitik. Alla kom och visade den dagen enighet om ett annat Sverige än den de förespråkar i dag.

Jag vill citera några av dem:

Maria Gardfjell (MP): "När vi ser de här flyktingströmmarna måste vi ta ansvar." ... "Vi måste gå från ord till handling. Vi måste öppna fler dörrar för att människor ska kunna ta sig hit."

Lina Nordquist (L): ”Vi finns för varandra. De behöver oss nu, men vi behöver de snart. Välkomna hit, välkomna hem."

Viviane Machdisi (S): "Sverige är ett land som har satt mänskliga rättigheter på kartan." ... "Syrien är mitt hemland. De som korsat Medelhavet är mina systrar, bröder och barn." ... "Som ledamot i socialdemokraternas partistyrelse kommer jag jobba för att öka antalet kvotflyktingar i Sverige." ... "Jag vill hälsa alla nya människor hit till Uppsala."

Fredrik Ahlstedt (M): "Vi måste vara generösa i vår flyktingpolitik". ... "Sverige kan fördubbla sitt flyktingmottagande."

Jonas Segerstam (KD): "Europa behöver visa solidaritet."

Var är dessa hycklare i dag? I dag är dessa politiker och politiska partier en stor besvikelse för Sverige och för Uppsala.

Politiker som Stefan Löfven och Åsa Romson med stort stöd av allianspartierna har sjunkit så lågt, och tävlar om vem som kan komma på de mest absurda lösningar på det de kallar en flyktingkatastrof, en kris. Det är de som är katastrofen för Sverige, det är de som gör Sverige till ett av de sämsta länderna när det gäller Mänskliga rättigheter.

Vi vanliga människor har inte påverkats av att det kommit flyktingar hit. Det finns inte mängder av människor som står utanför våra dörrar och försöker ta sig in i våra hem.

Det finns människor som söker asyl, Människor som flyr krig och förföljelse och i sökandet av säkerhet möts de av Europas dödliga gränser, och av Sveriges strängare politik.

I de Mänskliga rättigheterna artikel 14 står det ”Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse ” I dag tillgodoser vi inte den rättigheten!

Det finns mörka krafter som vill splittra Sverige, Sverigedemokraterna som gör allt de kan för att skrämma flyktingar att komma hit.

Dessa hycklande, fascistiska, omänskliga krafter måste stoppas! Men det faller ett annat mörker över Sverige och det är en regering som tillsammans med allianspartierna tagit fram ett åtgärdspaket för att neka flyktingar att komma till Sverige.

Och i morgon, torsdag, beslutar de i riksdagen för ytterligare omänskliga åtgärder, nämligen att Flyktingar kan komma att jagas och krävas på ID-handlingar på tåg-, buss- och båtfärjor från den 4 januari.

Jag som initiativtagare för Refugees Welcome Uppsala säger kraftigt nej till detta, och önskar att Regeringen vägrar medverka i de försämringar av asyl- och arbetsrätten som lagen innebär. Jag ber till Socialdemokrater, Miljöpartister, och till er riksdagsledamöter som kommer att rösta om detta i morgon.

Lev upp till asylrätten och stäng inte Sveriges gränser, rösta nej till ID- kontrollerna

Ta tillbaka beslutet om att Införa tillfälliga uppehållstillstånd för både barn eller vuxna

Behåll rätten till familjeåterförening

Försämra inte livet för människor som behöver oss. Lev upp till konventioner och lagar.

Regeringen borde i stället fokusera på ett tryggare Sverige, på välfärden och med gemensamma krafter med andra demokratiska partier, fokusera mot rasismen, terrorismen och fascismen i stället för att trampa på de flyktingar som tar sig hit i tron att få ett tryggt liv.

Det är så vi bygger en bättre framtid. En framtid som bygger på solidaritet och medmänsklighet och som visar våra barn hur vi måste bygga framtiden. Sverige kan och har råd.

Sverige behöver politiker som respekterar de Mänskliga Rättigheter och Barnkonventionen.

Stefan Löfven och Sveriges politiker: vägra vara överens om splittring, vägra följa SD rasistiska politik, våga i stället värna om vad riktigt svenskhet är och det är ett mänskligt Sverige som lever upp till mänskliga rättigheter och en human flyktingpolitik.

Det är dags för ett öppnare och mer humant Sverige, ”Refugees Welcome - Välkomna hit, välkomna hem!"

Jeannette Escanilla, Initiativtagare till Refugees Welcome Uppsala