Vi har fortfarande inte glömt när Socialdemokraterna 2017 gick ut stort och brett och lovade en ny neonatalavdelning på Akademiska sjukhuset. Beslut om investering på 250 miljoner kronor skulle tas, lovade S. Något beslut kom aldrig. Kostnadsuppskattningen stämde inte och löftet var ofinansierat. Nu budgeteras 5 miljoner kronor för en utredning av frågan.

Socialdemokraterna fortsätter att lova runt. I den nu aktuella debattartikeln pratas om att bygga modernare anläggningar på Akademiska sjukhuset för en bättre neonatal- och förlossningsvård. I det rödgröna förslaget till budget som passerat Regionstyrelsen och ska tas av fullmäktige i juni finns ett löfte om ”Utbyggd neonatalavdelning samt tillskapande av fler förlossningsplatser”. Löftet omfattar tio miljoner kronor och ska enligt S och MP infrias först år 2023.

Men på förlossningsavdelningen väntar man sedan länge på en mindre investering och ombyggnation som skulle ge två nya förlossningsrum.

En akut lösning som borde ha genomförts för länge sedan. Hur kan det komma sig att en investering som blivit utlovad sedan länge inte är genomförd och att beslut från den rödgröna ledningen fortfarande saknas?

Alliansen säger nej till den konferensavdelning som de rödgröna partierna planerar att bygga tillsammans med det nya köket. Så finansierar vi de två nya förlossningsrummen år 2019.

Vi vill också se ett förbättrat och utvecklat program för vård och övervakning av graviditet med bättre övergångar mellan mödrahälsovården, förlossningsvården och eftervården.

Region Uppsala behöver en ny politisk ledning. En ledning som inte ställer ut ofinansierade löften och som inte lovar utan att leverera.

Stefan Olsson, regionråd, MEmilie Orring, regionråd, MAnna-Karin Klomp, regionråd, KDMalin Sjöberg Högrell, regionråd, LJohan Örjes, regionråd, C