Enligt en färsk undersökning från Statistiska Centralbyrån är en fjärdedel av alla ungdomar fortfarande arbetslösa. Det är en besvärande situation när över 130 000 unga mellan 15-24 år inte kan försörja sig själva och förverkliga sina drömmar genom arbete. Vi vill därför presentera några idéer som syftar till att ge bättre förutsättningar för fler unga att komma in på arbetsmarknaden.

Jobb växer inte på träd och resurser till välfärden kan inte trollas fram av politiker i olika församlingar. Jobb och resurser skapas av driftiga människor som har förverkligat drömmar och idéer, därför måste företagsklimatet i Sverige bli bättre så att dagens små- och medelstora företag kan växa för att bli morgondagens globala hjältar.

Ett första steg är att sänka arbetsgivaravgiften för alla företag och få en konkurrenskraftig bolagsskatt så att fler utländska företag etablerar sig i Sverige.

Regelkrånglet måste också minskas, och sjuklöneansvaret måste lyftas bort från arbetsgivarna. Enligt Företagarna skulle enbart ett slopande av sjuklöneansvaret för små företag kunna skapa mellan 25 000–55 000 nya jobb.

En rapport från 2010 visar att 70 procent av danska studenter med extrajobb inom sitt utbildningsområde också arbetar inom sitt studiefält efter utbildningen.

Rapporten visar också att studenter som arbetar med något studierelevant parallellt under studietiden har enklare att få ett fast jobb efter studietiden. Samtidigt som studenterna med extrajobb också uppskattar och faktiskt klarar av att ta till sig ny kunskap i utbildningen i större utsträckning än andra.

Alliansen i Uppsala kommun och Uppsala läns landsting borde lära sig av kollegorna i Region Skåne och införa ett system med studentmedarbetare. Det skulle förbättra matchningen samt öka möjligheterna för fler studenter att få in en fot på arbetsmarknaden.

Trots att det blivit mer lönsamt att arbeta för en bred grupp av löntagare är det fortfarande svårt för många människor att gå från bidrag till egen försörjning. Studier visar att barn, som växer upp med föräldrar som får försörjningsstöd själva löper större risk att hamna i utanförskap. Regeringen aviserade redan under budgetpropositionen 2012 att den skulle inledas ett arbete med att minska marginaleffekten att gå från försörjningsstöd till eget arbete.

I dagsläget är marginaleffekten att gå från försörjningsstöd till arbete 100 procent, vilket innebär att det för många innebär en förlust att försörja sig själva. Det är positivt att regeringen ser över marginaleffekten inom försörjningsstödet, däremot är det lika viktigt att se över marginaleffekterna inom andra delar av bidragssystemen.

Det behövs ett bättre samarbete mellan skolorna och landets företag så att fler gymnasieelever kan samla på sig arbetslivserfarenhet under studietiden. För att öka elevers intresse för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar samarbetar Scania, KTH och AstraZeneca med skolverksamheter genom att investera i nya pedagogiska verktyg samt kompetensutveckling för tekniklärare.

Det är ett fantastiskt initiativ för att höja kvaliteten, men även säkerställa att elever kan få viktiga kontakter och jobb. Näringslivet är en stor kunskapsbank och det vore dumt att fortsätta isolera skolan från resten av samhället.

Alliansen bör undersöka hur det kan bli mer attraktivt för näringslivet att driva skolor och erbjuda vital kompetens för att på så sätt sänka trösklarna in till arbetsmarknaden.

Unga behöver jobb för att förverkliga sina drömmar, inte utanförskap och högre trösklar. Det finns många idéer för hur vi kan förbättra framtidsutsikterna för dagens unga. Det här är några, för ett bättre Sverige!

Edvin Alam

ledamot Moderata Studenter Uppsala

Michael Holtorf

ledamot Moderata Studenter Uppsala

UNT 23/3 2012