Uppsala håller på att halka efter i arbetet med cykeltrafiken. Det framgår av en stor undersökning nyligen som presenterades av Cykelfrämjandet och försäkringsbolaget If.

I undersökningen har drygt 4 700 cyklister rankat Sveriges kommuner utifrån hur ­cykelvänliga cyklisterna tycker att de är. Västerås hamnar i topp, tätt följd av Umeå. Uppsala återfinns långt ner på listan med en 27:e placering.

Cykelfrämjandets undersökning är illa­varslande för Uppsala. Vi i Miljöpartiet har satt upp målet att Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad. Därför storsatsar vi på cyklisterna i vår kommande budget. Särskilt fokus sätts på sträckor med mycket cyklister och trängsel, där säkerhet och framkomlighet måste förbättras. Dessutom föreslås flera övergripande åtgärder för att främja cykling, exempelvis bättre säkerhet och information, anpassade trafikregler, mer parkeringsmöjligheter och service, stöd från arbetsgivare och en tydligare politik och styrning.

Här presenterar vi några förslag som gör Uppsala cykelvänligare.

Miljöpartiet vill skifta fokus i Uppsalas trafikplanering och prioritera trafikslag som minskar våra klimatutsläpp och förbättrar hälsan.

Vi vill investera i snabbcykelstråk som erbjuder trafiksäker cykling på cykelbanor som är skilda från fotgängarna och biltrafiken alternativt tydligt markerade cykelfält.

Snabbcykelstråken ska planeras så att cykeltrafiken ges företräde före biltrafiken. Vi föreslår att sådana snabbcykelstråk i ett första steg byggs till City/Resecentrum från Gottsunda/Sunnersta, Flogsta/Stenhagen/Luthagen, Sävja, Storvreta, Årsta/Östra och Sala backe/Fålhagen.

Vi vill också att trafikljusen ska regleras så att en grön våg för cyklister skapas.

Vi vill att det ska vara möjlig att cykla i Uppsala året om. Alla cykelbanor ska erbjuda god trafikmiljö för cyklister året runt och cykelbanorna måste ges högre prioritet vid snöröjning än i dag. Det tunna lager med snömodd som inte är något problem för en bilist är ett stort hinder i hjulet för en cyklist.

Att tillhandahålla en digital cykelkarta med en planeringsfunktion är en av flera viktiga insatser som behövs för att göra cykling mer attraktivt.

Därför vill vi att Uppsala kommun tar fram en digital cykelkarta med cykelreseplanerarfunktion, på samma sätt som Stockholms stad har gjort.

Ett annat viktigt led i att öka cykelanvändningen i Uppsala är att göra stora förbättringar i cyklisternas trafiksäkerhet. Den som i dag cyklar i centrala Uppsala är ofta utlämnad till att trängas med bilar, bussar och lastbilar i flerfiliga korsningar. Det är en trafikmiljö som är helt oacceptabel. Vi föreslår att tydligt markerade cykelfiler införs på de större gatorna i city.

I alla korsningar med trafikljus ska så kallade cykelboxar (indragen stopplinje för motorfordon) anläggas och cyklisterna ska ges ”förgrönt” ljus vilket dramatiskt ökar trafiksäkerheten för cyklister i korsningar.

Genom de mer trafikerade korsningarna ska cykelfälten färgmarkeras för att uppmärksamma bilisterna på att en cykelfil passerar korsningen.

Att hitta en cykelparkeringsplats där man kan låsa fast sin cykel på ett säkert sätt är i dag en avancerad sport i Uppsalas stadskärna. Uppsala city och Resecentrum behöver fler cykelparkeringsplatser och vi i Miljöpar­tiet vill införa en nolltolerans mot borttagna cykel­parkeringsplatser på kommunal mark.

Om en cykelparkeringsplats tas bort måste den ersättas med en ny i dess omedelbara närhet. I Uppsala city måste det dessutom byggas fler användarvänliga cykelparkeringar.

Vid Resecentrum måste bygget av ett cykelparkeringshus starta omgående. Detta förslag, som väcktes av Miljöpartiet redan på 1990-talet, har dragits i långbänk.

Vid Resecentrum vill vi bygga om cykelställen så att dessa blir tvåvåningscykelställ. Detta är en enkel åtgärd som i princip skulle fördubbla antalet cykelparkeringsplatser vid Resecentrum. Vi föreslår också att man i city inför flexparkeringsplatser där bilar får parkera under natten och cyklar på dagtid.

Erika Karlénius
ersättare (MP) gatu- och samhällsmiljönämnden
UNT 22/5 2013