Benny Lindholm verkar föga intresserad av att diskutera Miljöpartiets förlag på jämställdhetsområdet som jag skrev om i min artikel på UNT debatt (13/8). Han avslutar sin replik med hävda att vår politik riskerar att ”backa tillbaka den feministiska utvecklingen” och ”allvarligt drabba kvinnors ställning på arbetsmarknaden”. Inget kunde vara mer fel.

Hela Miljöpartiets jämställdhetspolitik syftar till att stärka kvinnors ställning i samhället och därmed även på arbetsmarknaden. Vi har modet att erkänna strukturerna och presentera de konkreta och ambitiösa förslag som faktiskt krävs för att göra något åt dem.

Med den förändringstakt vi har i dag kommer kvinnor och män inte att ha jämställda löner förrän om 68 år. Inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor har till och med växt under alliansens tid vid makten. Vi behöver en jämställd föräldraförsäkring, jämställda ledningar i de största börsbolagen och en lag om jämställdhetsintegrering så att frågorna prioriteras i all offentlig verksamhet. Så skulle Miljöpartiets feminism drabba Sveriges kvinnor.

Kvinnor slits ut snabbare och hårdare än män på arbetsmarknaden. Slitiga jobb med dåliga villkor gör att kvinnor i dag är så mycket sjukare än män. Den årliga notan för skattebetalarna blir tio miljarder kronor, alltså över 1 000 kr per medborgare och år. I tuffa jobb inom exempelvis äldreomsorgen är det många som inte håller hela vägen fram till pensionen, och därför tvingas be om deltid eller sjukpenning. När pensionen kommer tackas man för allt det man gjort för välfärden med lägsta möjliga pension. Vi behöver fler anställda i omsorgen, och bättre arbetsvillkor där de arbetstidsförkortningar som blivit möjliga för män i industrin också kommer kvinnor i omsorgen till del. Så skulle vår feminism drabba Sverige.

Lika lite som Folkpartiet kan bestämma över sin värdekonservativa samarbetspartners, kan Miljöpartiet bestämma vad de klart mer progressiva Socialdemokraterna ska föreslå. Men vi gröna fortsätter att kämpa för det jämställda samhället. Och vi nöjer oss inte med att prata om det: vi avsätter pengar och lägger konkreta förslag för att det ska bli verklighet.

Erika Karlénius (MP)

riksdagskandidat