Uppsalas företagsklimat är kört i botten. Nyligen släppte Företagarna sin rankning av företagsklimatet i Sveriges kommuner där Uppsala hamnade på en bedrövlig 198:e plats. Det är bara den senaste av flera näringslivsrankningar där Uppsala hamnar i botten. Vi i alliansen i Uppsala är oroade över denna utveckling och oroas särskilt över det faktum att bemötandet från tjänstemän och politiker från kommunen får allra sämst resultat i rankningarna. Kommunen är till för dess medborgare och inte tvärtom.

Besöksnäringen är en viktig bransch för att bedöma hur företagsklimatet mår och hur en stad uppfattas av sina besökare. Många får sitt första jobb i besöksnäringen och de som arbetar i branschen är ofta de första som besökarna i Uppsala träffar. En stark besöksnäring stärker Uppsalas varumärke och skapar samtidigt möjligheter för personer långt från arbetsmarknaden att få ett första jobb och egen försörjning. I längden gör det skillnad för hela företagsklimatet och kommunen i stort.

Uppsala är en attraktiv besöks- och turiststad. Med ett rikt kultur- och idrottsliv, ett kulturarv som är vida känt och ett restaurang- och nöjesliv som är livfullt. Trots att kommunen har mycket att erbjuda finns det potential för Uppsala att leverera ännu bättre. Många känner att det är svårt att ta sig till centrala Uppsala, men också att service och utbud inte alltid matchar förväntningarna. Därför föreslår alliansen:

1. Förbättrad service från kommunen till företagare. Det är inte meningen att du ska behöva vänta i månader för ett tillstånd eller arbeta i motvind i åratal innan du kan få ett bygglov. Uppsala kommun är till för sina medborgare och inte tvärtom. Därför vill alliansen se till att få till stånd en fungerande en-väg-in-lösning och servicegarantier för företagare när det gäller allt från tillståndsprövningar till klagomålshantering.

2. Fler parkeringsplatser i centrala Uppsala. Det måste gå att parkera i centrala Uppsala. De senaste åren har många parkeringsplatser försvunnit i staden, vilket har gjort att konkurrensen om de platser som finns hårdnat. Alliansen vill att fler parkeringsgarage ska byggas i centrum. Det skulle innebära bättre förutsättningar för besökare att hitta parkering, och öka framkomligheten för kollektivtrafiken. Ingen parkeringsplats som finns i dag ska tas bort utan att ersättas med en annan.

3. Uppsalavärdar för ett renare och mer tillmötesgående Uppsala. År 2016 utsågs Uppsala till Sveriges skräpigaste stad av organisationen Håll Sverige Rent. Trots ett intensivt arbete med att minska mängden skräp och att hålla rent och snyggt så är Uppsala fortfarande alldeles för skräpigt. Samtidigt kan bemötandet av turister och besökare förbättras. Därför vill alliansen anställa så kallade Uppsalavärdar vars uppgift är att dels hjälpa till med att hålla centrala Uppsala rent och snyggt, men även vara behjälpliga för turister och besökare med service. Dessa Uppsalavärdar skulle anställas som en del av de framgångsrika välfärdsjobben som fanns i Uppsala när alliansen styrde och som vi tänker återinföra om vi vinner valet i höst.

Uppsala är en fantastisk kommun. Men Uppsalas företagsklimat är kört i botten. Genom satsningar på besöksnäringen kan vi dessutom se till att fler unga och utlandsfödda tar sig in på arbetsmarknaden. Det kommer alliansen satsa på om vi får väljarnas förtroende i september.

Fredrik Ahlstedt
kommunalråd (M)

Mohamad Hassan
kommunalråd (L)

Stefan Hanna
kommunalråd (C)

Jonas Segersam
kommunalråd (KD)

Therez Olsson
kommunalråd (M)