En av de viktigaste frågorna för klimatet är att miljöanpassa trafiksystemen. En nyckelfaktor är att det blir enklare för fler människor att åka buss och tåg istället för att slentrianmässigt ta bilen. Därför är vi glada över förslaget till enhetstaxa för kollektivtrafiken i Uppsala län. Det är rätt tänkt och kommer göra det lättare för fler att åka kollektivt, var i länet man än bor.

Men om fler ska välja att åka kollektivt måste det vara prisvärt.

Miljöpartiet föreslår att ett månadskort för hela länet ska kosta 650 kr, i stället för 790 kronor som är det förslag som den borgerliga majoriteten i landstinget föreslagit. Ett busskort för 650 kronor motsvarar en kostnad på 22 kronor per dag och ska jämföras med dagens pris för stadskortet 17,50 kronor per dag och länskortet på hela 53 kronor per dag.

Förslaget om 790 kr gör det visserligen billigare för majoriteten av länets månadskortsinnehavare, men de som i dag endast har busskort i stadstrafiken får en häftigare prishöjning, vilket vi tyvärr tror kan leda till att resenärer kan överge kollektivtrafiken, i stället för att lockas till den.

Det finns de som tycker att vi ska fortsätta att ha olika prisnivåer för månadskort i Uppsala stad och på landsbygden, men göra skillnaden mindre än i dag. Det kan låta rationellt, men vi tror tyvärr att det enbart får till effekt att människor i Uppsala län inte tar det viktiga steget att ställa bilen och ta buss eller tåg.

Även om Miljöpartiet också föreslår en liten prishöjning så tycker vi att det kan motiveras för den som bor i Uppsala stad. Du kan fritt börja utnyttja både gröna och gula bussar, vilket kan öka turtätheten på vissa sträckor.

Väntar man på en busshållplats i Gränby eller Sunnersta behöver man inte fortsätta se bussar av fel färg köra förbi. Det kan vara särskilt välkommet i lågtrafiktider.

För dem som åker längre eller då och då gör besök över länsgränsen inkluderas alla sträckor som UL trafikerar - även resor till Sala, Västerås och Gävle.

Vi tror att månadskortet kommer bli särskilt populärt sommartid då det blir enklare att ta sig till badplatser vid Upplandskusten eller göra utflykter i länet. Dessutom blir det väsentligt billigare att åka till Stockholm, då man endast betalar 50 kr i tillägg.

För äldre finns seniorkortet kvar och för ungdomar och studenter ska det såklart finnas rabatter.

Miljöpartiets ambition är att det offentliga och resenärerna ska dela lika på kostnaderna i kollektivtrafiken. I dag är Uppsala län en av de regioner i Sverige där resenärerna får betala mer än hälften. I lanstingsekonomin finns det, som vi ser det, möjligheter att göra den här förändringen.

De riktigt stora satsningarna i kollektivtrafiken behöver vi göra i Uppsala stad framöver. Där är förutsättningarna att öka resandet i kollektivtrafiken också störst.

En spårvagnssatsning behövs i Uppsala för att göra kollektivtrafiken modernare, snabbare och bekvämare.

Redan nu måste bättre framkomlighet för bussarna i innerstaden prioriteras. Kollektivtrafiken ska vara det vanligaste resesättet i Uppsala när man inte går eller cyklar. Utöver att vara prisvärd ska den vara enkel, flexibel och tillgänglig för alla. Det är Miljöpartiets linje när frågan om kollektivtrafikens taxor avgörs i landstingsfullmäktige 5:e februari

Johan Edstav, landstingsråd (MP)

Maria Gardfjell, kommunalråd (MP)