Valet i september är en folkomröstning om Sveriges och Uppsalas välfärd. Men det är också ett val som handlar om vilka värderingar vårt land, vår kommun och vår region ska stå för.

Vi socialdemokrater går till val på att anställa fler lärare i Uppsalas skolor, satsa på tryggheten, korta köerna i sjukvården och förbättra pensionärers ekonomi. Moderaterna har valt en annan väg och vill istället sänka skatten med över 30 miljarder kronor nationellt. Lokalt i Uppsala vill de sänka kommunalskatten med över 150 miljoner kronor i ett första steg för att totalt sänka den med en halv miljard kronor.

Förutom konflikten i frågan om välfärd och skattesänkningar har det blivit tydligt att höstens val blir ett ödesval om vilka värderingar som ska styra både Sverige och Uppsala.

Artikelbild

| Marlene Burwick

Moderaterna verkar vara beredda att ta regeringsmakten med stöd av Sverigedemokraterna.

Alliansen deklarerade nyligen att de vill ge ordförandeposter till Sverigedemokraterna i riksdagens utskott.Efter massiv kritik backade Centerpartiet och Liberalerna från förslaget men Moderaterna står dock fast vid sitt besked.

Frågan kan verka teknisk och komplicerad men är i grund och botten ganska enkel. Det handlar om man är beredd att ge Sverigedemokraterna mer makt eller inte. I riksdagen verkar Moderaterna vilja göra det.

Moderaternas förhållningssätt till Sverigedemokraterna kan också påverka styret i Uppsala kommun och Region Uppsala. Reglerna för hur man utser ordförande- och vice ordförandeposter i kommuners och regioners nämnder och styrelser ser nämligen liknande ut som de gör i riksdagen. Posterna som ordförande och vice ordförande i nämnder och styrelser innebär stor makt över kommunens och regionens dagliga arbete och långsiktiga planering. Viktiga frågor om bland annat skola, förskola, sjukvård, kultur och äldreomsorg avgörs där. I dag har Sverigedemokraterna inga presidieplatser i varken regionen eller kommunen eftersom vi tidigare varit överens brett över blockgränserna om att inte ge bort makt till dem.

Artikelbild

| Börje Wennberg

Ansvaret vilar nu tungt på regionråd Stefan Olsson och kommunalråd Fredrik Ahlstedt hur man tänker agera.

De är skyldiga Uppsalas väljare tydliga svar inför valet till kommunen och till regionen:

Är Moderaterna i Uppsala kommun och län beredda att styra med aktivt stöd av Sverigedemokraterna precis som man är i rikspolitiken?

Vill Moderaterna i Uppsala kommun och län att Sverigedemokraterna ska få mer makt genom presidieplatser i kommunens och regionens nämnder precis som man vill i rikspolitiken?

Valresultat ska alltid respekteras och det är väljarna som avgör hur stora partierna blir och hur många mandat de får i riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige.

Det är däremot inte så att alla partier får presidieposter i nämnder och styrelser. Om Moderaterna i Uppsala län och kommun följer Ulf Kristerssons och partiledningens linje riskerar Region Uppsala och Uppsala kommun att bli en plattform för Sverigedemokraternas politik.

Vi socialdemokrater vill bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Uppsala.

För oss är det självklart att inte ge makt till ett parti med rötter i rasismen och vars företrädare gång på gång visar att deras arv inte försvunnit. Moderaterna verkar vara så desperata att komma till makten och sänka skatten att man nu är beredd att ge makt till Sverigedemokraterna.

Vi är övertygade om att det är fel väg för Uppsala och Sverige. Uppsalas väljare förtjänar tydliga besked. Vi socialdemokrater är en garant för att hålla Sverigedemokraterna borta från makten. Vad gäller för Moderaterna?

Marlene Burwick

kommunstyrelsens ordförande Uppsala och riksdagskandidat (S)

Börje Wennberg

regionstyrelsens ordförande Region Uppsala (S)