När skogsbränderna rasade som värst ville partiet ta hjälp från andra EU-länder. När gängskjutningarna och bilbränderna plågade förorterna ropade SD på hjälp från EU. Och häromdagen föreslog SD att vårdköerna ska kortas genom att patienter får åka och söka vård utomlands. Det finns bara ett problem med detta - SD driver på samma gång på för att Sverige ska följa i britternas fotspår och göra en Swexit. SD:s politik går helt enkelt inte ihop.

När franska och italienska brandbekämpningsplan tillsammans med polska brandmän släckte skogsbränder kunde inte Jimmie Åkesson annat än att välkomna dem. Men han sade inte ett ord om att det är tack vare EU:s mekanism för civilskydd som man kunde garantera och snabbt samordna resurserna. Åkesson nämnde inte heller att SD så sent som i maj i Europaparlamentet röstade emot en förstärkning av mekanismen som skulle garantera bättre tillgänglighet.

Ligisterna i förorterna som bränner bilar, begår grova våldsbrott och skapar osäkerhet vill Åkesson ha utländsk hjälp för att bekämpa. Och det är förståeligt eftersom den grova organiserade brottsligheten ofta är gränsöverskridande. Tack vare den europeiska arresteringsordern och den europeiska polismyndigheten Europol är det betydligt lättare att spåra upp, gripa och sedan få dessa brottslingar utlämnade och dömda i svensk domstol för sina brott. Men inte heller detta nämnde Åkesson. Hans enda konkreta politiska förslag på detta område är att lämna EU och det polis- och rättssamarbete som EU erbjuder.

Samma sak är det med vårdköerna. SD vill göra det lättare att få vård i utlandet. Men de glömmer helt och hållet att rätten till vård ute i Europa är något som garanteras av EU:s regler för patientrörlighet. Fri rörlighet för patienter är ett av de viktigaste besluten vi moderater har drivit igenom på EU-nivå. Vi gjorde det trots ihärdigt motstånd från framför allt Socialdemokraterna och dåvarande EU-kommissionären Margot Wallström. Att SD säger att de vill göra det lättare för patienter att få vård i ett annat EU-land låter således vällovligt. Problemet är bara att efter SD:s Swexit finns svenskarnas rätt att få vård i andra EU-länder inte kvar.

SD:s EU-politik är osammanhängande och det är hyckleri att förorda Swexit och på samma gång låtsas om att det går att behålla alla EU:s fördelar. Storbritanniens process för att lämna EU har visat hur svårt det är. Britterna har fortfarande inte accepterat att de inte både kan äta kakan och ha den kvar. De vägrar erkänna att EU-medlemskapets kompromisser och ibland uppoffringar krävs för att kunna dra nytta av dess fördelar. Men Sverigedemokraterna tar det till en ny nivå när de kräver ännu fler fördelar från andra EU-länder, utan att erkänna att Sverige också har skyldigheter.

Christoffer Fjellner (M)

Europaparlamentariker

Karin Enström (M)

Gruppledare för Moderaterna i EU-nämnden