Ansvariga politiker i Knivstas utbildningsnämnd, med Bengt-Ivar Fransson (M) i spetsen, menar i en replik i UNT (8/5) att Lärarnas Riksförbunds kommunjämförelse är orättvis mot Knivstas skolor. I sin artikel hänvisar man bland annat till Sveriges kommuners och landstings ”Öppna jämförelser” där kommunen faller bättre ut. Ser man till elevernas genomsnittliga slutbetyg i denna källa så hamnar till exempel kommunen på en 22:a plats i riket.

Det här är intressant. Vilka kommuner är det som hamnar i topp då, om vi tittar till elevernas betyg? Jo, det är Danderyd, Nacka och Täby. Inget fel i det, eleverna i dessa kommuner får högst betyg för att de sannolikt också kan mest i landet. Men en intressant följdfråga måste resas: Når eleverna i Danderyd dessa betyg endast i kraft av skolans insatser? Knappast.

Danderyd och deras grannkommuner har väldigt goda elevmässiga förutsättningar vad gäller exempelvis föräldrars utbildningsbakgrund, för att också ha de högsta betygen. Detsamma gäller när det kommer till lärarlönerna; Stockholmsregionen är löneledande i Sverige, även när det kommer till lärares löner.

Då reses en fråga: Vore det inte mer intressant att jämföra kommunernas ambitioner med skolan och de resultat de når, med hänsyn tagen till de förutsättningar kommunerna har? Det skulle ju vara mer ”rättvist” än att bara jämföra Danderyd och Knivsta rakt av? Det är just detta vi försöker göra i vår kommunjämförelse.

Vår jämförelse utgår därför från fyra delar: Undervisningskostnad per elev, lärarlöner, lärarbehörighet och elevresultat, men där samtliga analyser tar hänsyn till kommunernas förutsättningar. När vi genomför analysen visar det sig att trots att Danderyd har bättre förutsättningar för skolan än till exempel Knivsta så satsar de också mycket mer på skolan. Med hänsyn tagen till elevsammansättning, demografi och kommunens ekonomi, så både satsar Danderyd mer på skolan än Knivsta och når också högre elevresultat.

Det måste väl vara en mer korrekt jämförelse än den som Fransson med flera förespråkar?

Under en livlig debatt och diskussion på sociala medier har vi kunnat se att väldigt många medlemmar och övriga lärare i Knivsta känner igen sig när vi förklarade vad undersökningen byggde sina siffror på.

Vi konstaterar att politikerna i Knivsta inser att det finns mycket att jobba på i kommunen. Det är en bra början. Vår undersökning visar också på den potential som finns i Knivsta, om man lokalt höjer sina ambitioner för skolan. Det uppmanar vi samtliga politiska partier i kommunfullmäktige att göra! Vi deltar gärna i en fortsatt god dialog kring hur vi ska kunna lyfta skolan.