Årike Fyris är ett mycket värdefullt och uppskattat natur- och friluftsområde. Här njuter Uppsalaborna av omgivningarna, skådar fåglar och kopplar av i tystnaden. Den motorled som alliansen planerar genom området hotar detta smultronställe i Uppsala.

De stora trafikmängder som bron och motorleden planeras för skulle skapa omfattande bullerproblem i Åriket – såväl för friluftslivet som för fågellivet.

Höga bullerplank kommer att bryta den fria sikten över Uppsalaslätten och trafikleden i sig utgöra en mycket allvarlig barriär för friluftslivet. En ny stor vägförbindelse skulle öka biltrafiken i Uppsala och ytterligare försvåra arbetet med att göra Uppsala klimatneutralt.

Länsstyrelsen, miljöorganisationer, friluftsorganisationer, ornitologer och den politiska oppositionen riktar på punkt efter punkt kritik mot förslaget att bygga en motorled rakt genom det unika naturområdet Årike Fyris. Det är hög tid att Uppsalas borgerliga allians lyssnar på denna allvarliga kritik och stoppar förslaget i papperskorgen.

Trafikleden genom Åriket riskerar även att sätta stopp för ett planerat naturreservat och världsarv till Linnés minne.

Världsarvet skulle inte bara lyfta fram den långa och stolta traditionen av naturvetenskaplig forskning i Uppsala, utan även skydda dessa kulturhistoriskt värdefulla platser för framtiden. Uppsala som besöksmål skulle gynnas mycket av ett världsarv och fler turister skulle besöka staden.

En stor trafikled genom åriket skulle allvarligt påverka planerna på ett naturreservat i området.

Planerna på ett världsarv skulle haverera. Den moderatledda kommunledningen i Uppsala är nog den enda i världen som frivilligt tackar nej till ett världsarv – bara för att få bygga en väg.

I valrörelsen i september 2010 föreslog Centern och dess kommunalråd Stefan Hanna att Årike Fyris skulle göras till nationalpark. Sedan dess har vallöftet svikits gång på gång. Samma parti som i valrörelsen påstod sig vilja skydda den värdefulla naturen vill nu i stället att det ska byggas två trafikleder och två stora broar genom området.

Centerpartisterna skrev att man bland annat ville skydda området för att ”säkra och förstärka minnena efter Carl von Linnés världsberömda forskning som till viss del bedrevs och förädlades i områdena”.

I Stefan Hannas tankevärld är det tydligen lämpligt att hedra Carl von Linné med stora motortrafikleder – vi har svårt att tro att Linné hade uppskattat den hyllningen.

Efter den allvarliga kritik som framförts från en lång rad remissinstanser anser vi att det är hög tid att den borgerliga kommunledningen skrotar planerna på en trafikled genom Årike Fyris.

Johan Lundqvist, 2:e vice ordförande (MP) i Gatu- och samhällsmiljönämnden

Maria Gardfjell, kommunalråd (MP)