Regeringens politik har inte gett några nya jobb. Långtidsarbetslösheten har ökat med 45 000 personer sedan regeringen tillträdde, från 75 700 personer 2007 till 120 700 personer 2012. Även långtidsarbetslösheten bland unga har ökat stadigt, från cirka 13 000 personer 2007 till cirka 22 000 personer 2012 enligt SCB. Detta är mycket oroande.

Riskerna är stora att personer helt försvinner bort från arbetskraften. Alliansregeringens politik har lett till allt fler står utanför trygghetssystemen. De får varken sjukförsäkring eller arbetslöshetsförsäkring, utan är hänvisade till kommunernas försörjningsstöd, det som förr kallades socialbidrag.

Om du lever ihop med en partner som har inkomst har du dock inte ens rätt till det. Det är inte ett människovärdigt system.

Det är uppenbart för alla att trygghets­systemen måste göras om så att de passar vår tids förutsättningar och ger människor den trygghet som alla borde ha rätt till under perioder av arbetslöshet eller sjukdom. Det gäller unga som ännu inte fått in en fot på arbetsmarknaden såväl som nyanlända och människor med någon sjukdom eller funktionsnedsättning.

Men hittills har alla förslag till förändring bromsats av starka krafter: regeringens så kallade arbetslinje och de fackliga organisationernas krav på att behålla a-kassan som en försäkring för dem som redan har jobb.

Dagens samhälle är inte längre bara ett industrisamhälle. Vi behöver tänka nytt. Navet i Uppsala är ett bra exempel på verksamhet som kommit till för att lösa de problem som uppstått när människor ställs utanför trygghetssystemen.

Miljöpartiet driver på i socialförsäkringsutredningen för en allmän trygghetsförsäkring som gäller vid både sjukdom och arbetslöshet. Då kan man fokusera på människors möjligheter. Vi kallar modellen Arbetslivstrygghet. Den innebär lika ersättningsnivå vid sjukdom och arbetslöshet.

Förslaget syftar till att inkludera fler, få ett slut på skyfflandet av enskilda människor mellan system utan överblick och framför allt få ett stopp på dagens regler som leder ut ur trygghetssystemen utan möjlighet till vare sig rehabilitering eller jobb.

Att de som står utan a-kassa och sjukförsäkring hänvisas till kommunernas socialkontor för att få försörjningsstöd är bekymmersamt, inte bara för den enskilde, utan också för kommunerna som får svårare att få ekonomin att gå ihop. I slutändan riskeras nedskärningar i välfärden – i vården, skolan och omsorgen.

Men det är också en helt ändrad princip för Sverige, eftersom det innebär en återgång till familjen som försörjare i stället för en samhällsförsäkring som stöttar individen oavsett i vilken familjesituation hen befinner sig.

Vi hoppas att partier och organisationer nu äntligen är öppna för att diskutera Miljöpartiets förslag till reformering av trygghetssystemen.

MP föreslår att man slår samman arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkring och inför en gemensam grundförsäkring för alla, oberoende av anledningen till att man inte har jobb.

Den som aktivt söker arbete ska ha rätt till ersättning, även om man inte haft en anställning. Det finns redan en lägstanivå, ett golv, i pensionssystemet och föräldraförsäkringen. Ett gemensamt golv i arbetslöshets- och sjukförsäkringen är ett första steg mot arbetslivstrygghet, med en dörr in och många vägar vidare.

Utöver grundnivån kan den frivilliga försäkringen finnas kvar för den som är medlem i någon av de fackliga organisationernas a-kassor. Den ger en ersättning efter hur hög lön man haft av sitt arbete. Vi vill även pröva en modell där egenföretagare, som ofta har stora variationer i inkomst, ska kunna försäkra sig på en viss ersättningsnivå och betala premie därefter.

Men för att arbetslöshetsförsäkringen ska fylla sin funktion krävs också att den högsta nivån, taket, höjs. Grundtanken var från början att den som är arbetslös skulle få ut 80 procent av sin lön i ersättning från a-kassan, men sådan är inte verkligheten i dag.

År 2008 fick 30 procent av de arbetslösa ut 80 procent av sin lön i ersättning. År 2010 hade andelensjunkit till tolv procent. Det är inte en arbetslöshetsförsäkring värd namnet.

Miljöpartiet arbetar i socialförsäkringsutredningen för att nå en bred politisk majoritet för en modern försäkring för både arbetslösa och sjuka, anpassad till dagens arbetsmarknad. Vi är medvetna om att det behövs både politiskt mod och politiskt ansvar för att gå till handling, men vi hoppas att tillräckligt många har repat mod och är beredda att ta ansvar. Det skulle välkomnas av alla dem som i dag står helt utanför trygghetssystemen. Uppsalas Navet är en verksamhet som vi tycker ger inspiration till det fortsatta arbetet.

Gunvor G Ericson

gruppledare i riksdagen (MP) och

ledamot i socialförsäkringsutredningen

Maria Gardfjell

kommunalråd Uppsala kommun (MP)

UNT 3/5 2013