Nu är det dags att välja väg för Uppsala skolors framtid. När du väljer valsedel på söndag, välj ett parti som menar allvar med sina satsningar på skolan. Som kommer att fatta nödvändiga beslut för att lärare ska få bättre förutsättningar att göra sitt jobb och för att varje elev ska få det stöd som hon eller han behöver.

Välj ett parti som inte ägnat en mandatperiod åt att försämra för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Välj ett parti som inte vill att lärarna ska springa fortare och ta på sig mer undervisning i tider då sjukskrivningarna skjutit i höjden, utan som menar att kvalitet i undervisningen är vad som räknas. Välj ett parti som inte vill att vallöften ska stanna vid tomt prat så fort valrörelsen är över, utan som levererar det man lovat och kommer att jobba ihärdigt för det.

För oss i Liberalerna är utbildning frihet. Med utbildning har individen friheten att bestämma över sitt liv och forma sin framtid. Varje unge ska lyckas! Väljer du att lägga din röst på Liberalerna på söndag kommer vi att:

1. Låta lärare fokusera på undervisning och elevernas kunskaper. Uppgifter som inte kräver lärarlegitimation ska utföras av annan personal. Det banar väg för bättre elevresultat samtidigt som att få fokusera på professionens kärna ökar läraryrkets attraktivitet.

2. Satsa på fler professioner i skolorna. Inte bara lärare behövs, utan även kuratorer, psykologer, socialsekreterare och administratörer behöver finnas i skolorna i hög­re utsträckning än i dag, så att varje barn kan få bästa möjliga förutsättningar för lärande. Liberalerna satsar nationellt på 18 000 lärarassi­stenter som ska avlasta lärarna, vilket blir 343 i Uppsala. Allt för att ­lärare ska vara lärare och kunna fokusera på huvuduppdraget – att lära ut.

3. Ge rätt stöd till varje barn. Varje barn ska garanteras bästa möjliga chans till en bra utbildning och framtid. I dag får inte alla barn det stöd som de behöver och det gäller särskilt barn med funktionsnedsättningar. Vi kommer vara mer generösa med vilka barn som ska beviljas tilläggsbelopp och se till att beloppen motsvarar faktiska behov.

4. Skapa förutsättningar för studiero i alla klassrum. Det åstadkommer vi genom fler vuxna i skolan, men också genom att vara tydligare med samhällets förväntningar på elever, föräldrar och skolan. Lektionerna ska vara mobilfria, så länge en lärare inte bestämmer annat.

5. Ta bort lönekriteriet som innebär att lärare måste ta på sig mer undervisning som ett sätt att få högre lön. Detta riskerar undervisningens kvalitet och lärarnas hälsa i en tid stressen hos lärarkåren är hög. Bra undervisning tar tid att förbereda och kräver tid för återkoppling till varje elev.

Vänsterstyre av skolor slutar i diket. Efter fyra år med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna kan vi se att elevresultaten, efter en rejäl dipp, snart är i nivå med var de var när alliansen lämnade över.

På fyra år har vi alltså inte kommit någonstans när det gäller att öka elevernas kunskaps­nivåer.

Det är allvarligt för ett land som tidigare var i topp i internationella mätningar.

Inför valet 2014 var det mycket som var viktigt enligt V, S och MP, men när de efter valet fick möjlighet att göra verklighet av sin politik blev det inte som utlovat. Modersmålsstödet till barn i förskolan raserades. Varje barns möjlighet att träffa en modersmålslärare togs bort. Detta trots att forskning visar att ett väl utvecklat modersmål är mycket viktigt för att lyckas i skolan. 30 timmar i förskolan för barn till arbetslösa och föräldralediga utlovades med emfas före valet, men tio av dessa försvann raskt och kvar blev 20 timmar. För barn från utsatta miljöer har skolan ett starkt kompensatoriskt uppdrag, och för dessa barn kan minskningen vara förödande.

Yrkesprogrammen skulle bli fler, men har i stället blivit färre. V, S och MP inledde mandatperioden med att skänka bort flygmekanikerutbildningen till Sigtuna. I en tid då arbetsgivarna skriker efter arbetskraft med rätt kompetens borde besluten ha sett annorlunda ut. Större satsningar borde omgående ha gjorts på yrkesprogrammen.

Försvunnit har också samarbetet mellan Ungdomsteamet, som jobbar för att färre unga ska fastna i narkotikamissbruk, och skolorna, liksom möjligheten att läsa ett år utomlands under gymnasiet.

CIS (centrum för introduktion i skola) som före valet fick mycket beröm, lades ned. Försvunnit har ambitioner om flexibel skolstart och läxläsning på varje skola blev inte verklighet. Sen har vi haveriet i det politiska ledarskapet i fallet om Skolfam. V, S och MP i utbildningsnämnden körde över sina kloka kamrater i socialnämnden och skrotade Skolfam. Listan kan göras lång på saker som utlovades men sedan offrades.

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna försöker nu i valtider profilera sig som skolpartier. Vi konstaterar att ord ibland bara är ord. För oss i Liberalerna är det allvar. Uppsalas elever och lärare förtjänar bättre. Varje elev ska ges rätt stöd och möjligheter att utvecklas så långt som möjligt och varje lärare ska få goda förutsättningar att göra sitt jobb. För att det ska bli verklighet behöver det verkliga skolpartiet, Liberalerna, få inflytande. Med ett starkt mandat för Liberalerna kommer skolan aldrig att kompromissas bort.

Mohamad Hassan, kommunalråd (L)

Helena Hedman Skoglund, kommunalrådskandidat (L)