I dag på Tobaksfria dagen, WHO:s internationella dag mot tobak, vill vi lyfta fram ojämlikheterna i barns uppväxtmiljö, kopplade till deras framtida hälsa. I Sverige utsätts mellan 1-29 procent av alla barn upp till och med fyra år för passiv rökning, men det finns stora skillnader mellan olika socioekonomiska grupper, kulturer och geografiska områden.

Cirka 7000 kemikalier ingår i röken, varav över 60 är cancerframkallande. Även väldigt små doser är hälsofarliga och forskning visar att det inte finns någon säker nivå för inandning. En rad forskningsstudier visar dessutom att det är hälsoskadligt att andas in andras tobaksrök också utomhus. Röken är farlig även där!

Eftersom barn andas snabbare och har mindre lungor än vuxna fylls barns lungor snabbare med rök. Passiv rökning kan göra barn sjuka och exempelvis orsaka hosta, astma och öroninflammation samt förvärra astma.Inandning av andras rök i barndomen ökar risken för cancer och hjärt-kärlsjukdom i vuxen ålder, och det gäller särskilt för barn med astma eller annan överkänslighet.

Artikelbild

| Maritha Sedvallson

FN:s kommitté för barnets rättigheter anser att rätten till bra hälsa är sammankopplad med artikel 2, Barnkonventionen, om icke-diskriminering. Att barn växer upp med skilda förutsättningar för god hälsa är ett faktum, men också något som går att påverka.

Sverige kan ta större ansvar för barns hälsa genom att äntligen lagstifta om rökförbud på vissa allmänna platser – något som Folkhälsomyndigheten föreslog i sin utredning redan 2014. I dagsläget finns inte så stort stöd för att skydda barn från tobaksrök i hemmen, men vi kan åtminstone påverka miljön på de offentliga platser där barn och unga vistas.

Det finns ett brett folkligt och starkt stöd för ett utvidgat rökförbud på offentliga platser utomhus. En undersökning genomförd våren 2016 av Demoskop på uppdrag av Cancerfonden, visar att förbud mot rökning på offentliga platser som lekplatser, hållplatser och uteserveringar efterlyses av tre av fyra tillfrågade. Totalt tillfrågades över 5 300 personer. En ny opinionsundersökning av YouGov 2017 visar liknande resultat.

Den statliga utredningen En översyn av tobakslagen - Nya steg mot ett minskat tobaksbruk, från 2016, föreslår att rökförbudet i tobakslagen ska utvidgas till vissa allmänna platser utomhus, nämligen uteserveringar, entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till, perronger och busshållplatser med mera, inhägnade idrottsarenor/platser och lekplatser.

Utredningen föreslår också att rökförbudet ska omfatta användningen av elektroniska cigaretter, med och utan nikotininnehåll.

En proposition om en förstärkt tobakslag väntas i höst från regeringen och folkhälsominister Gabriel Wikström. Vi räknar med att den utgår från den offentliga utredningens förslag och möter människors förväntningar och tydliga önskemål om fler rökfria miljöer.

Maritha Sedvallson

ordförande, Astma- och Allergiförbundet

Astrid Mäkitalo

ordförande, Astma- och Allergiföreningen i Uppsala och Knivsta samt länsföreningen

Lars Ohly

ordförande, Funktionsrätt Sverige

(före detta Handikappförbunden)

Sofia Olsson

ordförande, Unga Allergiker