Tittade du efter råvarornas ursprung och produktionsförhållanden, senast du handlade eller åt på restaurang? Jämförde du olika varors klimatpåverkan vid ditt senaste inköp av elektronik? Förmodligen har inte heller du tid att granska hela produktionsledet varje gång du ska köpa något, och det borde du inte heller behöva.

Dagens samhällsmodell baseras på exploatering av människor, djur och natur, där marknaden och vinstjakten går före hänsyn till vad klimat och ekosystem klarar av.

Vi lever i ett konsumtionssamhälle där vår konsumentmakt ska mildra miljöpåverkan – om vi har tid och lust. FI vill underlätta att göra bra miljöval, men anser att det är politikens ansvar att leverera strukturella lösningar.

När det blir upp till varje individ att leva klimatvänligt finns risk för en polarisering mellan dem som upplevs som ”medvetna” respektive ”obrydda”.

Feministiskt initiativ vill i stället med ekonomin som verktyg skapa ett samhälle som tar ett gemensamt ansvar för våra stora ödesfrågor.

Vi vill se en en omställning där huvudansvaret förläggs hos politiker och producenter att skapa förutsättningar för hållbara beslut, både genom "nudging” och regleringar. En omställning som ge ökad livskvalitet för fler och ett välmående jordklot att fortsätta att leva på.

Fi driver en holistisk och solidarisk politik där miljöbelastning inte bara handlar om produktionsutsläpp, utan även om vilka som står för konsumtionen. Vi vill att Sverige tar ansvar för vår verkliga globala miljöpåverkan.

Mer än hälften av Sveriges klimatpåverkan sker i dag utanför landets gränser och omfattas därför inte av den officiella statistiken.

Men koldioxid bryr sig inte om nationsgränser. Ett svenskt klimatmål måste inkludera konsumtionen och hela vår klimatpåverkan, oavsett var utsläppen sker. Det behövs styrmedel som sänker våra globala konsumtionsutsläpp och resursförbrukning.

Utsläpp och andra miljöskador kan inte fortsätta att subventioneras, de måste betala för sig, det handlar om vår överlevnad.

Så här vill F! ställa om Sverige under nästa mandatperiod:

• Höj den införda flygskatten med 20 procent, och minska subventioner till flygplatser.

• Inför en konsumtionsskatt på växthusgaser från kött, mjölk och ägg och sänk samtidigt momsen på frukt, grönt och spannmålsprodukter med mera.

• Offentlig upphandling ska ta hänsyn till att minska miljöbelastande konsumtion.

• Skriv om direktiven till AP-fonderna; investeringar ska ske med respekt för mänskliga rättigheter och miljö, samt bidra till uppsatta klimatmål. All offentlig verksamhet ska fasa ut sitt ägande i fossila energibolag senast år 2020.

• Minska biltrafiken! FI vill storsatsa på kollektiva trafikslag under nästa mandatperiod: 6 miljarder till avgiftsfri kollektivtrafik, 7,5 miljarder till utbyggnad av ny kollektivtrafik, 4 miljarder till gång- och cykelsatsningar och 10 miljarder för upprustning av tågnät, utöver vad regeringen avsätter.

• Annullera årligen allt överskott av Sveriges utsläppsrätter inom EU-samarbetet.

• Komplettera dagens klimatmål med konsumtionsmål för svenska utsläpp oavsett var de uppstår. Sätt upp etappmål där utsläppen per invånare minskar med 25 procent till 2022, 50 procent till 2026 och med målet noll utsläpp till 2040.

Människan har lyckats flyga till månen, men ännu inte att leva klimathållbart. Kan vi förändra det? Klart vi kan!

Gita Nabavi, partiledare Feministiskt initiativ

Martin Jordö, ekonomipolitisk talesperson

Gubb Marit Stigson, miljö- och klimatpolitisk talesperson