Jan Wärnbäck och Mikael Malmaeus (UNT Debatt 15/11) tillskriver SLU uppfattningar som inte finns.

SLU har som universitet inget emot att ett naturreservat bildas av Årike Fyris. SLU har som fastighetsägare inte heller något emot att ett naturreservat bildas av Årike Fyris. Detta har vi upprepat flera gånger i olika sammanhang.

SLU:s verksamhet styrs av en förordning som anger att universitetets mark skall användas för undervisning och forskning. Att universitetet skulle kunna skänka bort sådan mark på eget bevåg är ett missförstånd.

Det är endast regering och riksdag som kan besluta om detta. Så tyvärr ligger inte den makten hos SLU:s rektor.

Då en reservatsbildning innebär att SLU inte längre kan bedriva verksamhet i området har universitetet erbjudit sig att undersöka möjligheten att släppa marken i Årike Fyris. Detta under förutsättning att Uppsala kommun erbjuder likvärdig mark i närområdet som lämpar sig för undervisning och forskning.

Finns det nu en politisk majoritet för ett reservat kan det möjligen leda till en lösning på frågan och SLU deltar gärna i en sådan förnyad diskussion.

Jag hoppas att den fortsatta diskussionen på denna återkommande fråga kan föras med rätt förutsättningar, så att allmänheten inte förleds att tro att SLU:s rektor på eget bevåg motarbetar en reservatsbildning av Årike Fyris – det är inte fallet.

Lisa Sennerby Forsse, rektor, Sveriges lantbruksuniversitet