En stor utmaning idag, särskilt inom sjukvården, är att hitta rätt personal. Utan tillräckligt många sjuksköterskor, specialistläkare och paramedicinare blir det allt svårare att möta behoven.

Problemet finns i flera sektorer. Behoven på arbetsmarknaden förändras snabbt, och ofta handlar det om högkvalificerade yrken som det tar tid att förvärva rätt kompetens och utbildning för. Sjukvården är ett tydligt exempel, ännu mer angeläget på grund av ökande behov, och för att människor drabbas väldigt påtagligt när behoven inte uppfylls.

Utan tillräckligt med sjukvårdspersonal kan man inte bedriva sjukvård. Med för få vårdplatser fastnar våra äldre och multisjuka för länge på akuten eller så får de flyttas till andra sjukhus, vilket blir både besvärligt för den enskilde, dyrt för skattebetalarna och ger onödiga utsläpp från transporterna.

En åldrande befolkning gör att flera regioner har svårt att uppfylla behoven, och det kommer bli allt svårare. Att vi lever längre är fantastiskt, men innebär att allt färre kommer behöva försörja allt fler. I sinom tid jämnar det ut sig, eftersom ett jämt barnafödande kommer att ge en befolkningspelare snarare än en pyramid. Tidigare, stora generationer ger dock en utmaning, då botten på en “omvänd befolkningspyramid” behöver försörja den breda toppen.

Utbildning är en viktig lösning och satsningar på god arbetsmiljö helt grundläggande. Lön under studietiden kan vara en lösning för bristyrken, och öka incitamenten för individen att söka sig dit behoven är som störst.

Det räcker dock inte. Behoven som ska mötas är så stora. Trots att vi utbildar så många vi kan så tar det lång tid, och vi behöver fler medarbetare nu. Var kan vi hitta mer personal? I Europa.

EU:s regler för arbetskraftsinvandring gör faktiskt att vi kan vända oss till övriga Europa om vi behöver arbetskraft i viktiga sektorer. Eftersom underlaget är så mycket större ökar chansen att vi kan hitta personal om det är svårt att göra det i Sverige. EU-samarbetet har inte minst gjort det enklare med internationella forskningssamarbeten, så att sjukvårdens utveckling går snabbare och patienter ständigt kan få bättre vård.

Kan vi hitta personer med rätt kompetens? Måste man inte kunna svenska för att kunna jobba i Sverige? Jo, men kraven på legitimation och språkkunskaper gör att vi kan säkra att alla har rätt kompetens. En högre reallön än i många andra länder gör att det kan vara en lockande investering att lära sig svenska för ett jobb här. Det handlar inte om att sänka kvalitetskraven, utan om att rikta sig mot EU-länder i rekryteringen.

Av de drygt 2000 läkare som får sin legitimation i Sverige varje år är mer än en tredjedel utbildade i ett annat EU- eller EES-land. Det är en av många viktiga anledningar till att EU-samarbetet är avgörande för att sjuka människor ska få god vård.

Tar arbetskraftsinvandringen jobb från svenska sjuksköterskor och specialistläkare? Nej, i bristyrken finns det gott om arbetstillfällen. Då handlar det om komplettering och inte ersättning. Behoven är större än tillgången till personal, och kommer att växa. De fatala problem som som riskerar att uppstå med för lite sjukvårdspersonal gör det nödvändigt att vända oss dit det finns arbetskraft.

Den fria rörligheten för arbetskraft inom EU är en av de viktigaste fördelarna med unionen. Det öppnar dörrar för individen, och ger stora ekonomiska fördelar för länderna. Med de ökande behoven inom sjukvården ger detta en möjlig, och väldigt välbehövlig lösning. Samarbete gör oss starkare. Det gäller även sjukvården.