Malena Ranch
vice ordförande med studiesocialt ansvar
Klas-Herman Lundgren
ordförande
Daniel Fredriksson
vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar
Uppsala studentkår
UNT 17/7 2008