En vetenskaplig studie visar nu – efter årtionden av dementeranden från läkemedelsindustrin – att det verkligen finns ett samband mellan vissa mediciner och ett okontrollerbart våldsbeteende. Det handlar om centralstimulerande och antidepressiva preparat som kan orsaka att personer inte bara skadar sig själva utan även andra.

Att psykofarmaka kan orsaka allvarliga biverkningar är känt sedan tidigare. Mindre känt och studerat har varit hur dessa preparat kan orsaka aggression och våldsbeteende mot andra personer.

För att söka klarhet i denna fråga granskade forskarna (bl a den svenske hälsoprofessorn Curt D Furberg) 2004– 2009 biverkningsrapporteringen från det amerikanska läkemedelsverket FDA (Food and Drug Administration).

Forskarna kan nu visa att elva av 13 antidepressiva så kallade SSRI preparat (främst Prozac and Paxil) samt adhd-preparat som amfetamin/methylfenidat (Ritalina, Concerta), Atomoxetine (Strattera) befinner sig i riskzonen för våldhandlingar. Det handlar om preparat som på ett okontrollerbart sätt ökar tillgången av vissa av hjärnans signalsubstanser – främst serotonin och dopamin.

David Healy, psykiatriprofessor, farmakolog har i vetenskapliga artiklar tidigare visat att antidepressiva preparat (SSRI) hos såväl sjuka personer som friska försökspersoner kan öka risken för aggressivt beteende. Amerikanska läkemedelsverket (FDA) har sedan 2005 yrkat på en särskild varningstext – en så kallat ”black box warning” – på antidepressiva preparat som förskrivs till barn och ungdomar.

Adhd-preparatet Strattera har också tilldelats en sådan varningstext. Vidare har flera förövare vid skolmassakrer i USA och andra länder medicinerats med preparat av denna typ.

Det finns nu klara vetenskapligt belägg för att en förskrivning med centralstimulerande medel och antidepressiva­ preparat kan orsaka allvarliga skador, inte bara för den som tar medicinen utan även mot andra personer i omgivningen. Rapporten manar till en större försiktighet vid förskrivningen av dessa preparat och i synnerhet till barn och ungdomar vars hjärnor befinner sig i en känslig utvecklingsfas.

Leif Elinder
barnläkare
UNT 11/1 2011