I dag sammanträder Uppsala kommunfullmäktige för att i två dagar debattera och fatta beslut om kommunens budget och ekonomiska planering för åren 2019 till 2021.

Vänsterpartiet vill ta resurser som i dag går till vinster i välfärden och höga politikerarvoden och lägga dessa pengar på fler jobb, fritids, förskola och kortare arbetsdag för välfärdsarbetare.

Detta står mot högerns skattesänkningar och mot minoritetsstyrets besparingskrav.

I den budget Vänsterpartiet presenterar i dag ligger fokus på stärkt välfärd, ökade klimatsatsningar och jämlikhetsreformer. Vi presenterar en budget som innehåller en jobbsatsning på 20 miljoner kronor, och vi ger extra resurser till socialtjänstens arbete med unga. Vi vill återinföra rätten för barn till arbetslösa och föräldralediga att få gå på fritids och få fler timmar i förskolan. Vi satsar 15 miljoner kronor per år för att bygga bort bristen på gruppbostäder och vi vill ge kommunen ett mål om att bli en solkommun där varje kommunalt ägd fastighet är utrustad med solenergipaneler om sju år.

Vi finansierar tre försök med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön inom äldreomsorg, so­cialtjänst och förskola. Allt detta inom ramen för kommunens finanspolitiska mål om starka resultat och god soliditet.

Rikedomarna i vårt samhälle är större än någonsin tidigare, kommunen har flera år i rad haft stora överskott och statsskulden är den lägsta på över 40 år. Arbetslösheten fortsätter pressas tillbaka och i Uppsala är bland den lägsta i hela landet. Många kan nog tycka att det är märkligt att vi i ljuset av så positiva signaler ändå ställs inför att Uppsala kommun om två år ska göra stora nedskärningar. Det blir nämligen effekten av den budget det social­demokratiskt ledda minoritetsstyret vill få igenom.

För tre månader sedan berättade Socialdemokraterna för väljarna i Uppsala att kommunens ekonomi är stark. Att vi efter fyra år med rödgrönt styret tagit oss från stort underskott till stort överskott.

Vi behöver dock göra stora inve­steringar i skolor, äldreomsorg, gruppboenden och andra behov som en växande kommun ställs inför.

Därför meddelade Socialdemokraterna tillsammans med oss i Väns­terpartiet i det dåvarande majoritetsstyret att kommunen behöver fortsätta göra överskott i kommun­ekonomin. Ett sunt överskott gör att vi kan hålla en sund balans mellan att inte skuldsätta kommunen mer än nödvändigt å ena sidan och att inte heller skära ner eller pressa alla som arbetar i verksamheterna för hårt å andra sidan.

Före valet menade Socialdemokraterna och Miljöpartiet att en sund balans och ett bra resultat ligger på 2,3 procent av kommun­ekonomin år 2021. Tre månader efter valet menar samma partier att resultatet ska vara 4 procent. Detta betyder att de styrande partierna ska pressa verksamheterna att leverera över 200 miljoner kronor mer i resultat än vad de sa innan valet. Detta utöver de redan tuffa effektiviseringskrav som ligger bakom det tidigare resultatmålet.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har inte varit ärliga mot väljarna när de tre månader efter valet presenterade ett utökat sparbeting på över 200 miljoner kronor om två år.

Dessutom utan att några nya omständigheter framkommit. Den enda nya för kommunekonomin försvårande faktorn är att Vänsterpartiet förlorade inflytande över den budget som övergångsrege­ringen presenterade. I ett slag fråntogs Uppsala kommun 77 miljoner kronor av Vänsterpartiets välfärdsmiljarder som staten skulle satsa på kommunal välfärd. Men denna, förhoppningsvis tillfälliga, uteblivna välfärdssatsning kan inte motivera de stora besparingar som minoritetsstyret presenterar.

Än mer provocerande blir det att läsa minoritetsstyrets budget när man kommer till de finstilta detaljerna. Stolt har Liberalerna högljutt framfört att de nu förhandlat fram en skolsatsning. Den ligger på 49 miljoner kronor år 2019.

Mindre högljudda har Liberalerna varit kring det faktum att skolan själv får finansiera 25 av dessa miljoner genom ökade sparbeting.

Resterande del av satsningen finansieras genom sparbeting på framför allt socialtjänst, omsorgsverksamhet och äldreomsorg. Totalt säger de styrande partierna att de satsar 50 miljoner kronor ytterligare år 2019. De borde då också nämna att det utökade sparbetinget föreslås bli 57,2 miljoner för samma verksamhetsår. En nedskärning borde inte få kallas för en satsning.

Vi visar med den budget vi lägger fram i dag att det går att göra märkbara satsningar på välfärd och klimat. Satsningar som krymper klyftorna i samhället och gör oss bättre rustade för framtiden. Det går att göra detta utan att äventyra kommunens ekonomi.

Samtidigt visar den ekonomiska utvecklingen i Uppsala och andra kommuner att den kommunala ekonomin inte kommer att klara av att möta samhället behov av att bygga bostäder, skolor, äldreboenden eller att utbilda arbetskraften.

Staten måste ta ett större ansvar för dessa investeringar då det är just staten, inte kommunen, som har störst möjlighet att omfördela resurser.

Från de delar av samhället är rikedomar samlas i överflöd till de delar av samhället där behoven är som störst.

Det är dessutom staten som har tillgång till en penningpolitik och som kan välja att trycka ut mer pengar i kommunverksamheten utan att det skapar den långsiktigt ohållbara situation som kommer av att kommunernas skuldsättning just nu skenar.

Vi är många som bär på en dröm om ett bättre samhälle. Där vårt sätt att leva ryms inom ramen för de resurser vårt jordklot har att erbjuda. Ett samhälle där vi kan lita på att äldreomsorgen finns där när vi behöver den, där vi kan lita på att ingen ska behöva bli sjuk av sitt arbete, att tåg och bussar både går och kommer i tid, där det finns bostäder vi faktiskt har råd att bo i och där vi har både rätten att arbeta, och tiden att leva. Vår budget visar att den drömmen kan bli verklighet. Med statligt engagemang kan den bli verklighet fortare än du tror.