REPLIK. I en replik 22/4 menar Lena Eks stabschef, centerpartisten Mattias Johansson, att det är kristdemokrater som i regeringskansliet ansvarar för frågan om stickmyggen.

Finansieringen för bekämpningen av stickmyggen sker för 2013 via Landsbygsdepartementet och Miljödepartementet, alltså det departement där Mattias Johansson själv är stabschef. Under 2013 fördelas upp till 4 miljoner kronor för det ändamålet via anslag från Miljödepartementet och ytterligare medel tillskjuts via Landsbygdsdepartementet.

Johansson försöker knyta frågan till de kristdemokratiska statsråden Maria Larsson och Stefan Attefall genom att hävda att de är folkhälsominister respektive minister med kommunansvar. Kommunminister är dock Peter Norman och folkhälsominister är Göran Hägglund.

Johansson anser också att Attefall skulle vara ansvarig eftersom han – helt korrekt –ansvarar för länsstyrelsefrågor. Länsstyrelserna är dock en tvärsektoriell myndighet som de flesta departement i regeringskansliet ger uppdrag till och även avsätter medel till.

Med den logiken borde Attefall även ansvara för till exempel den för Miljödepartementet viktiga rovdjursfrågan, där länsstyrelserna varje år får uppdrag och finansiering från Miljödepartementet. Jag har svårt att tro att det är Johanssons önskan.

Vi vet att frågan om myggbekämpningen är viktigt för alla som bor i de drabbade områdena, och vi hoppas och tror att det viktiga arbete som Miljö- och Landsbygdsdepartementen nu gör när det gäller myggbekämpningen kommer att ge gott resultat.

Caroline Agrell
politiskt sakkunnig (KD)
Socialdepartementet
UNT 23/4 2013