Från och med den första juli kommer Uppsalbor att ha möjligheten att lista sig på en vårdcentral i Stockholms län och stockholmare hos vårdcentraler i Uppsala. Detta är ytterligare ett steg i politiken för en bättre arbetslinje och kommer främst att underlätta för alla de tusentals som pendlar till och från arbetet över länsgränsen.

Alliansen arbetar hela tiden med att förbättra sjukvården och göra den mer tillgänglig. Bland annat har vi infört vårdval i våra landsting under förra mandatperioden, vilket har lett till kortare köer och ökad tillgänglighet och fler vårdcentraler.

Dessutom kan man nu välja till eller välja bort en vårdgivare man inte trivs med. Detta trots socialdemokraternas högljudda protester om att politiker hellre ska få bestämma var du ska få vård.

Nu vill vi ta nästa steg i vårt arbete för att underlätta vardagen för människorna i Uppsalas- och Stockholms län.

Pendlandet innebär att lång tid varje dag spenderas på tåget eller i bilen, något som kan göra det svårt att få ihop livspusslet. Behöver man dessutom uppsöka en vårdcentral är risken att stora delar av dagen går förlorad. Att till exempel kunna gå till vårdcentralen på lunchen i stället för att behöva ta halva dagen ledigt för ett läkarbesök sparar tid och pengar. Detta kommer även att underlätta för den som bor nära en länsgräns och därför kan ha det till exempel enklare att ta sig till en vårdcentral i grannlandstinget.

Därför tar i dag landstinget i Stockholm beslut om ett avtal med landstinget i Uppsala län om att det, från och med den första juli, ska vara möjligt att lista sig på en vårdcentral i Stockholm även fast man bor i Uppsala och vice versa. Den 26 maj fattas samma beslut i Uppsala.

Nya Moderaterna kommer alltid att stå upp för människan gentemot systemen, detta oavsett om vi är i majoritet eller i opposition. Genom detta avtal tar vi ytterligare ett steg framåt i denna anda. I framtiden hoppas vi kunna sluta avtal även med andra landsting så att fler människor får den här möjligheten.

Filippa Reinfeldt, sjukvårdslandstingsråd (M) i Stockholms läns landsting

Erik Weiman, finanslandstingsråd (M), landstinget i Uppsala län