Akademikerförbundet SSR har länge larmat om kompetensflykten bland kommunalt anställda akademiker.

Kompetensflykten bland socialsekreterare har diskuterats i flera år.

I Uppsala kommun slutade 25 socialsekreterare 2017 och 2018 slutade 18 socialsekreterare inom Socialförvaltningen, barn och unga, myndighet.

Det innebär en personalomsättning på ungefär 22 respektive 15 procent. Hittills i år har sex socialsekreterare och specialisthandläggare sagt upp sig. Flera vakanser inom barn- och unga har inte gått att tillsätta och det finns inhyrda konsulter på i stort sett varje utredningsenhet. Detta kostade cirka 18 miljoner 2017 och cirka tio miljoner 2018.

Även bland andra personalgrupper, som till exempel biståndshandläggare inom Äldreförvaltningen är personalomsättningen hög, 8 biståndshandläggare slutade 2017 och 2018 slutade 9 biståndshandläggare. Det innebär en personalomsättning på cirka 15 procent.

Varje uppsägning/ nyrekrytering kostar enligt Anders Johrén, civilekonom och forskare inom socialekonomi cirka 340 000 kronor.

I ett samhällsperspektiv tillkommer, genom de ökade misstag som kan antas, 1,2 miljoner kronor per ny oerfaren handläggare (Johrén, i Lindquist, 2012).

Det här visar att kommunerna ännu inte tagit frågan på tillräckligt stort allvar. Det är märkligt med tanke på att kompetensflykten kostar pengar och dränerar kommunala verksamheter på resurser. Ytterst drabbas de barn, unga och vuxna som är i störst behov av kommunens olika stödinsatser.

Alla kommuner, även Uppsala kommun, behöver en långsiktig strategi för att rekrytera och behålla välutbildad arbetskraft.

Här krävs ingen ”raketforskning”. Utbildning och erfarenhet måste löna sig. Det behövs större lönespridning och möjligheter till lönekarriär, alternativa karriärvägar och framför allt en rimlig arbetsbelastning.

Vi vill gärna bidra i arbetet med att ta fram en långsiktig plan för att trygga kompetensförsörjningen i Uppsala kommun. Vi hoppas på ett gemensamt arbete med förvaltningsledningar och -nämnder. Det kommer alla kommuninvånare att vinna på!

Akademikerförbundet SSR Uppsala Kommun

My Eriksson

Niklas Zetterberg

Maria Persson