REPLIK. Ska man tro Uppsala Studentkår­ är studenttiden en period av livet som präglas av framförallt tuffa förhållanden och knaper ekonomi.

Att studenter­na inte är Sveriges mest kapitalstarka grupp är inget vi ifrågasätter. Däremot delar vi inte uppfattningen att det hela tiden blivit sämre för studenterna. I CSN:s årliga studentundersökning konstaterar de att allt fler studenter anser att studiemedlet räcker till för att täcka de löpande kostnaderna och att allt fler är nöjda med sin studiesituation.

Att Alliansregeringen har höjt och kommer att höja både studiemedel och fribelopp har säkerligen haft en del i denna positiva attitydförändring, något vi är mycket glada och stolta över.

Det vi dock ser som problematiskt med allt för kraftiga höjningar av bidrag och lån är att de måste ställas mot andra satsningar. Är målet med en satsning att öka genomströmningen i högskolan genom att bjuda på generösare bidrag kan samma effekt nås till en lägre kostnad genom till exempel satsningar i grundskolan på bättre förkunskaper. Ett annat problem är vilka effekter det blir av en gjord satsning. När människor genom gynnsammare bidrag slipper ta ansvar för att den nuvarande levnadssituationen lämpar sig för studier kommer de inte heller att ta ett sådant ansvar.

Slutligen anser vi inte att det finns ett egenvärde i att människor börjar studera när de är 40+. Därmed inte sagt att människor inte ska kunna utbilda sig i flera skeden av livet, men det måste ske på eget ansvar. Att det är enklare att vara student som 20-åring med låga fasta kostnader och en nära relation till sina föräldrar säger sig självt.

Om bidragssystemet inte motiverar människor att studera när de ekonomiska kostnaderna är som lägst, kommer rusande kostnader direkt och alla som arbetar lämnas med notan. Det är inte rimligt. En student ska kunna leva på sitt studie­medel, och vägen till studier ska vara öppen i alla skeden av livet. Men det ska ske på eget ansvar – inte på skattebetalarnas bekostnad.

Erik Persson
riksordförande Moderata Studenter
Eleonore Lundkvist
ordförande MUF Student Uppsala
UNT 20/11 2010