I dag fortsätter debatten om Uppsala kommuns budget för 2014 och framåt i kommunfullmäktige. Alliansen lägger för åttonde gången i rad en gemensam budget som tar sikte på Uppsalas framtid. År 2010 gick vi gemensamt till val under parollen ”ansvar, mångfald, utveckling”. För detta fick vi stöd av Uppsalaborna och egen majoritet i fullmäktige. Vi har stått fast vid vad vi lovat och vi fortsätter att leverera. Oppositionen tycks emellertid ha lärt sig mycket lite av tidigare motgångar och fortsätter därför att backa in i framtiden.

Mot Alliansens gemensamma budgetförslag står fyra partier med motstridiga viljor. Vilken politik som skulle bli gällande vid ett eventuellt maktskifte vet ingen. Detta yttrar sig tydligt på en rad konkreta områden.

Alliansen tar ansvar för ekonomin och välfärden. Vår budget är en budget i balans och med välfärden i fokus. Oppositionen agerar annorlunda. De använder ökade avgifter, budgettrixande, skattehöjningar och luftslott för att finanisera satsningar som egentligen står ofinansierade. Oppositionen är enig kring att det ekonomiska utrymmet för företag och enskilda ska minska, dock är de oeniga kring hur detta ska gå till. Vänsterpartiet vill höja skatterna med 165 miljoner kronor. Hur långt skulle S vara beredda att gå dem till mötes? Väljarna förtjänar svar kring detta liksom kring vilka avgifter som skulle chockhöjas om oppositionen fick bestämma.

Mångfald och valfrihet är alliansens paradgren. De allra flesta Uppsalabor är positiva till att själva få vara med och bestämma i välfärdens kärna. Trots detta säger oppositionen nej till detta.

Vänsterpartiet vill stoppa all möjlighet att få välja mellan olika utförare. Socialdemokraterna säger att de vill ha valfrihet, men bara ibland och de vill bara tillåta aktörer som de själva har bedömt är bra. Hur det i praktiken skulle gå till vill vi inte ens tänka på. Det som S kallar valfrihet är ingen reell valfrihet för uppsalaborna. Med oppositionens politik skulle det inte skapas långsiktiga förutsättningar för något företag eller någon verksamhet i den offentligt finansierade välfärden. Oppositionens politik hotar både valfrihet och företagsamhet.

Alliansen är tydlig med att vi välkomnar Uppsalas utveckling. Vi säger ja till bostäder och fler Uppsalabor. Vi förbereder nu kommunens verksamheter för 3000 nya invånare per år. Vi utvecklar Uppsala mot 250 000 invånare och välkomnar initiativ från föreningsliv, entreprenörer och enskilda. Oppositionen är däremot splittrade kring en rad viktiga utvecklingsprojekt. Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger nej viktiga infrastruktursatsningar som behövs för att avlasta Uppsalas centrala delar från biltrafik. Oppositionen har ofta motstridiga viljor. I allt ifrån hela bostadsprojekt till perifiera frågor. Fullerö är ett bra exempel. S tycker att vissa delar kan vara ok, men inte alla. MP gillar inte heller projektet. De vet bättre själva vilken utveckling som är bäst för Uppsala. Vänsterpartiet säger nej. Skulle någon av dessa satsningar bli av utan alliansen? Att detaljstyra och reglera människor och näringsliv hämmar kreativitet och delaktighet.

Alliansens tar ansvar, värnar mångfald och välkomnar Uppsalas utveckling. Vi är eniga kring att det är tillsammans vi bygger Uppsala starkt. Fler bostäder, jobb och infrastruktur behövs. Det politiska läget i Uppsala kvarstår. Endast alliansen kan leverera svar på de frågor som väljarna ställer sig.

Fredrik Ahlstedt (M)
Mohamad Hassan (FP)
Stefan Hanna (C)
Ebba Busch (KD)
UNT 11/6 2013