Ingen ska behöva gå hungrig i Sverige – allra minst de äldre och sjuka som finns i vården och omsorgen. Det borde vara självklart.

Ändå upptäcker man när patienter läggs in på sjukhus att fyra av tio vuxna patienter lider av undernäring . Det är sju–åtta personer på en normal vårdavdelning, och de flesta är äldre.

I äldreomsorgen är det ännu värre: hälften i särskilda boenden bedöms vara undernärda. Och situationen torde knappast vara bättre för ensamma och sjuka äldre i egna boenden och mat via hemtjänsten.

Artikelbild

| Barbro ­Westerholm

Näringsbrist hos äldre är en stor och pågående hälsokris i Sverige. Situationen har pågått länge, men är ovärdig en modern hälso- och sjukvård och omsorg i ett välfärdssamhälle. För att stoppa undernäringen av äldre vill vi liberaler göra ett lyft av måltiderna i vården och omsorgen.

Tiotusentals portioner mat serveras dagligen till äldre människor i vården och omsorgen. Kostförsörjningen blir lätt en fråga om logistik och service, och möjligen näringsinnehållet i de enskilda portionerna. Men det spelar ingen roll hur smidiga leveranserna är eller hur mycket näring maten innehåller om den blir kvar på tallriken.

Mat och måltider måste ses som strategiska och centrala delar av såväl omvårdnad som medicinsk behandling.

Det är fullt motiverat, undernäring är ett farligt tillstånd som försvagar kroppen och kan göra att man drabbas av fler eller värre sjukdomar.

Artikelbild

| Mohamad Hassan

Torftiga måltider som serveras och äts i ensamhet är många äldres vardag. Men måltiden är mer än det som ligger på tallriken, det krävs mer för att få till stånd aptit och matglädje: stämning, sällskap, miljö.

I region Uppsala har Liberalerna förgäves krävt en regionövergripande strategi mot undernäring. Akademiska sjukhuset har infört en handlingsplan, men den enda dietist som i dag finansieras av kommuner och sjukvård gemensamt har bara möjlighet att hjälpa människor som sondmatas. Det räcker inte.

Artikelbild

| Anna S­tarbrink

Eftersom undernäring ofta uppstår långt före sjukhusvistelsen krävs åtgärder på vårdcentraler och i kommuner, och därför behövs en regionövergripande strategi.

Friska tänder och munhälsa är en viktig del i arbetet mot undernäring. Vi har därför även krävt krafttag för bättre tandhälsa.

Artikelbild

Lina ­Nordquist

Folktandvården och Vårdstyrelsen i Region Uppsala var positiva till detta, men fullmäktige gav kalla handen. Vi ger oss inte. Vi liberaler vill inte minst att äldre får bättre måltider – och mer inflytande över sina måltider, vad, hur och när de ska äta. I Liberalernas budget för 2017 satsar vi 500 miljoner kronor, som åren därefter ökas till 1 miljard kronor årligen, för att kommunerna ska kunna utbilda sin personal och utveckla bättre måltidskoncept.

I Uppsala kommun driver Liberalerna på för att fler särskilda boenden för äldre ska byggas och för att kvaliteten på omsorgen ska vara förstklassig. Trygghetsboenden för personer över 70 år som ger möjligheter till sociala kontakter, sällskap vid måltider och stöd då det behövs, och vård- och omsorgsboenden för dem som har långvariga behov av vård och omsorg.

En trygg och innehållsrik vardag ökar välbefinnandet och kan på så sätt också ge ökad matlust och hälsa.

Och vi har fler förslag:

Laga mat-garanti i hemtjänsten. Äldre ska kunna få hjälp med hemlagad mat, om de själva vill.

Utveckla RUT-avdraget till att omfatta matlagning – en mattjänst för äldre.

Låt äldre välja mat. Vi slutar inte ha smaker och preferenser kring favoriträtter och mattider bara för att vi blir äldre och kanske behöver vård. Det gäller menyval i vård och omsorg, och inköpslistor för dem som bor hemma. Traditioner och kulturella uttryck måste få utrymme.

Måltidskompetens i hemtjänsten – till exempel utbildning i matlagning och inspiration av skolade kockar.

Sällskap vid maten. Hemtjänstpersonal ska kunna äta tillsammans med äldre på sin arbetstid – som skolans ”pedagogiska måltider”.

Dietist i alla kommuner med tid för de äldre. Denna kompetens måste finnas för alla äldre. I dag har regionens största kommun en ynka tjänst för både förskolor, skolor och äldres mat. På andra håll är situationen ännu värre.

Äldre och unga tillsammans. Generationerna kan stimuleras genom att mötas vid matbordet, en bra träning till exempel för elever på omvårdnads- och restaurangprogram.