Jan Böhme
professor i molekylärbiologi, Inst för livsvetenskaper, Södertörns högskola
UNT 7/6 2006