Män och kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter, men i dag ser det inte ut så till följd av otryggheten i samhället. Enligt nationella trygghetsundersökningen utsattes 70 000 kvinnor i åldern 16-Hul24 år 2016 för sexuella övergrepp. Kvinnor i åldern 16–24 är som mest utsatta för sexualbrott.

Otrygghet är ett problem som främst drabbar kvinnor.

Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) inträffar mer än hälften (51 procent) av alla sexualbrott på allmän plats. Det gör det viktigt att öka säkerheten på allmänna platser genom att sätta upp fler trygghetskameror, bygga på ett sätt som minskar antalet avskilda platser och se till att platser där människor vistas på kvällar alltid är belysta.

Artikelbild

Olivia Bergatröm

För att fler sexualbrottsoffer ska få upprättelse krävs det att straffen skärps och att fler sexualbrott reds ut.

Tidigare detta år röstade Sveriges riksdag igenom en samtyckelag, efter ett förslag från en den utredning som tillsattes av alliansregeringen före valet 2014. Det är ett viktigt steg i rätt riktning men det behöver göras mer för att sexualbrottsoffer ska få upprättelse.

I dag leder få anmälda sexualbrott till fällande dom. År 2017 klarades färre våldtäkter upp än tidigare år, mycket på grund av att polisen inte haft resurser för att klara upp och prioritera dessa typer av brott. Det är ett svek mot dem som har blivit utsatta och som har tagit sig modet att anmäla.

Det kan också leda till att färre som har blivit utsatta väljer att anmäla.

Moderaterna vill tillsätta särskilda grupper som är specialiserade på sexualbrott i varje polisregion. Vi vill också att brottsoffer tidigare i processen ska få tillgång till ett målsägarbiträde och att kraven för kompetens hos målsägarbiträdet skärps. För att fler sexualbrott ska klaras upp är det viktigt att brottsutredningarna blir bättre och att de som jobbar med utredningarna har tillräckligt stora kunskaper inom området för att göra ett bra jobb.

En anledning till att färre sexualbrott klaras upp är att preskriptionstiderna är för korta.

Det kan ta flera år innan personer som har blivit utsatta för ett sexualbrott väljer att anmäla och på grund av preskriptionstiden kan det då vara försent. För personer som har blivit utsatta som barn kan det vara ännu svårare och ta längre tid innan de anmäler speciellt om de stått i beroendeförhållande till gärningsmannen. Preskriptionstiden för sexualbrott mot vuxna bör förlängas och preskriptionstiden för sexualbrott mot barn bör slopas helt.

För att fler offer ska få upprättelse behöver också straffen skärpas för olika typer av sexualbrott.

I dag är straffet för våldtäkt minst två och högst sex år. Vi vill att straffet för våldtäkt höjs till minst tre och högst sju års fängelse, samtidigt som möjligheten att bli villkorligt frigiven begränsas.

Synnerligen grov våldtäkt ska kunna leda till mellan sju och tio års fängelse. Avståndet mellan sexuellt ofredande och våldtäkt är i dag stort vilket gör att det behövs ytterligare ett steg emellan. Därför bör även rubriceringen grovt sexuellt ofredande införas där minimistraffet är nio månader och maximistraffet är tre år. Den som har utsatt någon annan för kränkande handlingar ska straffas för det. De som har utsatts för sexualbrott ska också få ett högre skadestånd. I dag ligger skadeståndet för den som har utsatts på 100 000 kronor vilket är för lite. Vi vill att skadeståndet till sexualbrottsoffer ska vara betydligt högre.

Sexualbrottsoffer ska kunna lita på att få upprättelse. Dagens system fungerar inte utan straffen på sexualbrott är för låga och för få sexualbrott klaras upp. Detta är något som behöver förändras.

Fredrik Hultman, distriktsordförande, Moderata Ungdomsförbundet i Uppsala Län

John Manders, 1:e vice distriktsordförande, Moderata Ungdomsförbundet i Uppsala Län

Olivia Bergström, 2:e vice distriktsordförande, Moderata Ungdomsförbundet i Uppsala Län