Statsbesöket från USA:s president är ett unikt tillfälle för den svenska regeringen att kritisera det amerikanska övervakningskomplexet.

I början av september träffar USA:s president, Barack Obama, statsminister Reinfeldt i Stockholm. Egentligen skulle president Obama på möte med Rysslands president, men efter att Ryssland beviljat tillfällig asyl åt den tidigare CIA-anställde visselblåsaren Edward Snowden så ställde Obama in mötet med Putin.

Sveriges statsminister borde ta detta unika tillfälle i akt att diskutera den senaste tidens spionavslöjande hos USA:s säkerhetstjänst, NSA. Tidigare i år avslöjade Snowden att NSA har ett signalspaningsprogram kopplat till nio stora internetföretag. PRISM, som programmet heter, möjliggör för NSA och FBI att dagligen spana i realtidskommunikation bland internetanvändare. Myndigheterna påstår att syftet är att kartlägga mänskliga nätverk, det vill säga att ta reda på vem som känner vem. Målet är att skydda oss från terrorism.

Den amerikanska staten har bekräftat att det sker en massiv övervakning av den egna befolkningen. Staten kan inte längre förneka sitt övervakningssystem. Det positiva är att den egna befolkningen nu vet vad de ska hålla ögonen på och därmed kan kräva insyn. Detta är en förbättring jämfört med för några veckor sedan, då man ansågs vara en konspirationsteoretiker om man påstod att denna typ av spionsystem fanns.

Dock blir det svårt för Reinfeldt att trovärdigt kunna kritisera de amerikanska övervakningssystemen. Sverige är sedan många år ihopsytt med USA i kriget mot terrorism. I Sverige har vi Försvarets radioanstalt (FRA) som sedan 2008 övervakar all digital kommunikation som passerar landets gränser. FRA har fått undantag i personuppgiftslagen och tillåts registrera information om sexuell läggning, politisk åsikt, och etnisk tillhörighet. De får dessutom sälja informationen till andra länder.

Antagligen kommer inga kritiska frågor att ställas av Reinfeldt. Hans regering har gång på gång tagit ställning för en utbyggd transatlantisk övervakningsbyråkrati. I kampen mot terrorismen finns inga heliga kor längre kvar.

Den globala trenden är tydlig. Det läggs ständigt nya register till nya kontrollverktyg. Snart är vi slavar under ett övervakningssystem, där vi medborgare är inlåsta i ett totalreglerat samhälle, där varje möjlighet för den enskilde att hävda sig mot den allt starkare staten bli allt mindre. Den tidigare principen om att medborgarna ska veta allt om staten har ersatts med ett omvänt förhållande. Det är heller aldrig du själv som avgör om du har rent mjöl i påsen eller inte.

Vi unga pirater anser att vi själva ska få avgöra vilka delar av vårt privatliv som vi vill berätta för andra om, och vad vi vill hålla för oss själva. Varken stater eller företag ska slentrianmässigt spionera på vår internettrafik och samla in uppgifter om oss. Samma regler utanför nätet ska gälla på nätet: endast vid skälig misstanke om brott ska medborgare få övervakas.

Gustav Nipe
Ung Pirat
UNT 2/8 2013