Niclas Malmberg och Maria Gardefjell bjuder in till samarbete med regeringen i en debattartikel i UNT den 5/10. Men vi centerpartister tänker fortsätta samarbeta med Alliansen. Då når vi bättre miljö- och klimatframgångar än tillsammans med en vänsterstyrd S- MP- regering.

Miljöpartiets företrädare kan inte ha läst den budgetmotionen som vi i centerpartiet har redovisat. Där framgår att vi höjer miljöskatterna med 13 miljarder mer än vad regeringen föreslår. Tvärt emot vad Miljöpartiet hävdar. Centerpartiet höjer skatten på utsläpp och låter utsläpparna betala. S- MP-regeringen höjer skatten för vanligt folk, till exempel pensionärer eller för dem som vill spara, för att dela ut till olika favoritprojekt.

När det gäller vattenfrågan finns ingen genväg. Vi måste bygga ut och investera i vattenreningsverk och kommunala vattenvårdsprojekt. I årets budget satsar Centerpartiet en miljard mer än S-MP-regeringen på hav och tillgång till säkert och rent vatten.

Miljöpolitiken handlar inte om att göra av med mest pengar, utan om resultatet. Isabella Lövin, Mp, konstaterade i förra veckan att utsläppen av växthusgaser ökar. Miljöpartiet missar miljömålen. Är det S och Vp som bromsar?

Klimatklivet, viktigt enligt miljöpartiet, är ineffektivt. Det ger stora summor till kommunala avfalls- och energibolag för åtgärder de själva kan betala. Men allt i klimatklivet är inte dåligt. Därför har centerpartiet riktade och högre anslag till strategiska satsningar som laddstolpar och biogas. Stadsmiljöavtalen är sedan 2018 inte ett eget anslag i budgeten, utan ligger i infrastukturanslaget. Har ni i miljöpartiet missat det? Det innebär att det finansieras med att infrastruktursatsningar på andra ställen blir mindre, t ex vägar i glesbygden, järnvägunderhåll, m m. Centerpartiet satsar 4 miljarder mer på järnvägsunderhåll, en högre bilbonus och en långsiktig satsning på bioekonomi.

Miljöpartiet satsar på elcykelpremier som går till den som redan har råd med en dyr elcykel. Dessutom kan inte regeringen säg hur stor klimatnyttan är. Pengar måste avsättas där de gör bäst nytta. Därför satsar centerpartiet strategiskt för att hela Sverige ska leva. Det är närodlad politik. I Uppsalacentern satsar man på kransorterna, vilket är helt rätt. Det visar på en sammanhållen politik som ger miljönytta. Jag förstår att miljöpartiet önska ett samarbete med Centerpartiet för miljöns skull. Men, nej tack! Det bästa för Sverige är ett nytt ledarskap där centerpartiet är starkt och tillsammans med alliansen.

Solveig Zander
Riksdagsledamot (C) Uppsala län