Uppsala behöver bättre arkitektur, skriver Henrik Ottosson (FP) i UNT den 29/1. Han har helt rätt! Uppsala måste fortsätta utvecklas till en modern, urban och hållbar stad.

Vi måste tyvärr upplysa Henrik Ottosson om att hans eget parti Folkpartiet inte driver denna linje i Uppsala kommunfullmäktige. När Miljöpartiet tillsammans med Socialdemokraterna lade fram en motion om att i ett brett samråd med kommuninvånarna utarbeta en sammanhållen arkitekturpolitik med tydliga mål och riktlinjer för Uppsalas stadsutveckling, blev vi nedröstade av Folkpartiet och övriga Alliansen. Den moderata ordföranden i plan- och byggnadsnämnden påstod till och med att höga krav på god arkitektur skulle leda till ett omodernt byggande.

Miljöpartiet tycker att Uppsala måste ha höga ambitioner inom både arkitektur och en hållbar stadsutveckling. I vår motion föreslog vi bland annat att öka den folkliga förankringen när nya områden planeras. Det bör göras genom att bjuda in invånarna till workshops och stadsvandringar i ett tidigt skede inför förändringar i olika stadsdelar. Om människor tidigt informeras så att de slipper bli tagna på sängen av ett stort byggprojekt ökar också förutsättningarna för en bra dialog om hur staden ska utvecklas. Ett annat viktigt inslag i en framåtsyftande arkitekturpolitik är att lära av sina misstag. Nybyggda områden och byggnader ska systematiskt utvärderas och kommunen ska därigenom skaffa sig kunskap om hur nya stadsrum uppskattas.

Det viktiga är inte om vi vinner ett arkitekturpris eller studentikos tävling på Instagram. Det viktiga är att vi får en stad som är långsiktigt hållbar och trevlig att leva i.

Om Folkpartiet menar allvar med ambitionerna i Ottossons artikel så ser vi det som en välkommen kursändring i den folkpartistiska stadsbyggnadspolitiken. Det första steget för Folkpartiet borde i så fall vara att bryta samarbetet med Moderaterna, som driver Uppsala i den motsatta riktningen.

Johan Lundqvist
2:e vice ordförande gatu- och samhällsmiljönämnden (MP)
Robert Damberg
ledamot i plan- och byggnadsnämnden (MP)
7/2 2013