I den artikel vi publicerade på UNT Debatt (22/2) visar vi att forskarna Martin Kragh och Sebastian Åsberg arbetat enligt vedertagna vetenskapliga regler.

Vi visar, med belägg, att grova anklagelser om ovetenskaplighet, antidemokratism, lömska avsikter och total avsaknad av empiri och akribi saknar grund.

Åsa Linderborg, en av kritikerna, väljer att ducka när hon svarar på Aftonbladets kultursida 23/2 under rubriken ”Så okunnigt av de lärde”.

Inte på en enda punkt bemöter hon kritiken, och vi väntar fortfarande på svar i sakfrågan.

Själv disputerad historiker från Uppsala universitet tillgriper hon i stället invektiv och försåtliga anspelningar för att slå mot sina kritiker, snarare än saklig argumentation.

Tom Andersson, en av anmälarna om oredlighet, hävdar på UNT debatt (23/2) att problemen med Kraghs och Åsbergs artikel ligger i dess ”kvalitet och etik”.

Men det anmälningarna handlar om, och det som gjorts gällande i media, är ovetenskaplighet, forskningsfusk och avsaknad av alla slags belägg; det allra grövsta en forskare kan bli anklagad för.

Andersson preciserar aldrig vari de kvalitativa och etiska problemen består.Han talar om ”tendentiös källhantering” men ger inga exempel på det.

Att vi, som tillhör Martins kolleger, tar till orda för att kritiskt granska de anklagelser och rena personangrepp som riktats mot honom i media är inte uttryck för någon ”konspiration”, som man kan få intrycket av när Andersson ställer frågan varför bara kolleger skrivit under.

Det är ett uttryck för vår djupt kända oro över ett debattklimat där trakasserier, i stället för saklig diskussion, vinner terräng.

Viktiga akademiska principer som handlar om friheten att bedriva oberoende vetenskaplig forskning utan rädsla för personangrepp i media och hot mot den personliga säkerheten är vad vi slår vakt om.

Li Bennich-Björkman, professor i statskunskap

Matthew Kott, fil dr i historia, forskningsledare

Claes Levinsson, föreståndare

Sofie Bedford, fil dr statskunskap

Sven Eliaeson, professor emeritus sociologi

Magnus Feldmann, universitetslektor statskunskap University of Bristol

Jessica Giandomenico, fil dr statskunskap,

Julie Hansen, docent slaviska språk

Michal Smrek, doktorand statskunskap

Igor Torbakov, Ph D i historia

Samtliga undertecknare är verksamma vid Centrum för Rysslandsstudier, Uppsala universitet